27
Mar-2019

BIEŻĄCE UTRZYMANIE MIEJSKICH PRZESTRZENI

Aktualności   /  
Przestrzenie publiczne mzdim

MZDiM w tym roku skupia się głównie na pracach w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz utrzymaniu administrowanych przez siebie przestrzeni publicznych.

Wykonujemy doraźne – odcinkowe remonty i naprawy najbardziej zniszczonych fragmentów dróg. W tym roku tego typu prace zostały przeprowadzone już m. in. na różnych fragmentach ul. Katowickiej oraz ul. Martyniaków.

Prace utrzymaniowe prowadzone są w przestrzeniach publicznych w różnych częściach Miasta – kilka takich terenów zostało „przydzielonych” MZDiM pod pieczę (m. in. Wodny Plac Zabaw, Park Chrząstówka, nowe Rynki dzielnicowe itd.). Wkrótce trafi do MZDiM także MCiT w Centrum, a także rower miejski.

MZDiM zarządza przestrzeniami wymienionymi na grafice, jednak wykonywane prace dotyczą w dużej mierze pasa drogowego, części zieleńców oraz wszystkich rond w Mieście. Szeroki zakres prac, które codziennie są realizowane w tych miejscach, obejmuje m. in. przycinanie, nawożenie i pielęgnowanie zieleni urządzonej, zbieranie śmieci, czy zamiatanie stref znajdujących się w obszarze rond.

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: