02
Lis-2017

Dostawa kolekcji kości ssaków plejstoceńskich

Aktualności   /  

Zapraszam do złożenia oferty na przygotowanie i dostawę kolekcji kości ssaków plejstoceńskich, na potrzeby ekspozycji muzealnej OEEG GEOsfera.
Dostawa kolekcji musi nastąpić do 1 grudnia 2017 r.
Kolekcja winna składać się z okazów pozyskanych na terenie Polski. Wszystkie okazy muszą być oczyszczone i zakonserwowane, oznaczone i opisane co do gatunku, wieku i miejsca pozyskania.
Okazy muszą charakteryzować się względną kompletnością – nie będą akceptowane fragmenty kości lub zębów, możliwe jest natomiast zaoferowanie okazów z ubytkami, zabezpieczonymi w ramach konserwacji, o ile niekompletny okaz będzie unikalny pod względem wielkości lub specyficznych cech zachowania.

Wykaz kości ssaków plejstoceńskich, na potrzeby przygotowania ekspozycji muzealnej OEEG GEOsfera Jaworzno:
Żuchwa, kręg szyjny – atlas, kość ramienna, kość udowa, kość miednicy, kość łopatkowa:
– Nosorożca włochatego Coelodonta antiquitatis,
– Mamuta Mammuthus primigenius,

Odpowiednio poroże lub róg,
– Jelenia olbrzymiego Megaloceros giganteus,
– Żubra pierwotnego Bison priscus,
– Renifera Rangifer terandus,
– Tura Bos primigenius.

Zęby:
Mamuta Mammuthus primigenius cios x 1, ząb trący x 1
Słonia leśnego Palaeoxodon antiquus ząb x 1
Nosorożca włochatego Coelodonta antiquitatis ząb x 3

Oferta winna zawierać:
– oświadczenie potwierdzające co najmniej pięcioletnie doświadczenie w obrocie skamieniałościami i szczątkami kopalnymi, w tym współpracę z instytucjami muzealnymi,
– zestawienie proponowanych okazów wraz wymiarami i ceną jednostkową,
– cenę całej kolekcji,
– termin i koszt dostawy.

Warunkiem niezbędnym do dokonania zakupu jest kompletność oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo oględzin kolekcji przed dokonaniem wyboru.
Oferty należy składać do 9 listopada 2017 r., na adres mailowy:
geosfera@mzdim.jaworzno.pl
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Chećko – Kierownik Działu Geosfera MZDiM Jaworzno
32 61 81 888
66 88 40 348

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: