Dział GEOSFERA

Agnieszka Chećko
Kierownik Działu Geosfera
Geosfera, ul. św. Wojciecha 100; tel. 0 32 61 81 888, 518 302 011
Ewa Bałazińska
Dział Geosfera
Geosfera, ul. św. Wojciecha 100; tel. 0 32 61 81 898
Marzena Hapczyk
Dział Geosfera
Geosfera, ul. św. Wojciecha 100; tel. 0 32 61 81 898