22
Wrz-2020

Eliminowanie ruchu pojazdów przeciążonych – działania miejskie

Aktualności   /  
Ważenie sierpień itd

Najwyższa Izba Kontroli właśnie zakończyła w MZDiM kontrolę w zakresie ruchu pojazdów przeciążonych na obszarach zurbanizowanych. Okres objęty kontrolą to lata 2018 – 2020.

Kontrola dotyczyła przygotowania jak i samej realizacji działań podejmowanych w celu eliminacji z ruchu w obszarach zurbanizowanych pojazdów przeciążonych.

Gmina już od dawna sukcesywnie realizuje tego typu działania w sposób konsekwentny, mający na celu dbałość o stan jaworznickich dróg, chcąc przy tym ograniczyć uciążliwość, jaką z uwagi na ruch ciężkich samochodów mogą odczuwać sami Mieszkańcy.

Przede wszystkim, dzięki zmianie układu komunikacyjnego na terenie Miasta, znaczną część ruchu pojazdów ciężarowych udało się przekierować na obwodnice, poza mocno zurbanizowane obszary Centrum i osiedli o zabudowie jedno i wielorodzinnej.

Jak widać – planowana obwodnica południowa – nawet w obecnym stanie – znacząco obniża ruch samochodów ciężarowych przez śródmiejski układ dróg.

Jednocześnie – dzięki przebudowie układu drogowego i wyprowadzeniu ruchu z Dąbrowy Narodowej i ścisłego centrum – udało się przywrócić lokalnym drogom ich właściwą funkcję – obsługę ruchu typowo miejskiego, wyłączając ruch tranzytowy. Powstały dzięki temu również przestrzenie publiczne o całkowicie nowym charakterze (np. Rynek).

Znaczna część działań mających na celu eliminację z ruchu drogowego pojazdów przeciążonych związana jest z kontrolami – ważeniem pojazdów we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Katowicach.

W tym celu przygotowana i rozbudowana została infrastruktura techniczna do kontroli pojazdów. W sumie na terenie Miasta funkcjonują dwa takie miejsca – zatoki do przeprowadzania kontroli – na ul. Krakowskiej w rejonie Cezarówki Dolnej oraz na Osiedlu Stałym – ul. Grunwaldzka na wysokości ul. Puszkina.

W okresie pomiędzy 2018 – 2020 r. odbyło się w sumie około 10 wspólnych z WITD kontroli ważeniowych. Szereg takich pomiarów odbywał się także we wcześniejszych okresach. Akcje tego typu – o których MZDiM informował na swojej stronie internetowej i profilu FB – mają chronić jaworznickie drogi przed przeciążonymi pojazdami.

Podsumowując – kontrola wykazała, że Miasto podejmuje wiele skutecznych działań mających eliminować ruch samochodów przeciążonych z jaworznickiego układu drogowego. Dzięki temu chronione są drogi oraz zwiększany jest komfort samych Mieszkańców. W kwestii podejmowanych działań Jaworzno wypada naprawdę dobrze na tle innych Miast.

NIK

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post:

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec