04
Wrz-2019

Informacja okołowyborcza

Aktualności   /  
logo MZDiM (Kopiowanie)

Z uwagi na trwającą kampanię wyborczą w związku z wyborami parlamentarnymi 2019 Zarządca Dróg informuje, że zasady umieszczania przez Komitety Wyborcze materiałów wyborczych reguluje Kodeks Wyborczy (ustawa z 05.01.2011 r. z późn. zmianami) – a szczególnie artykuły: 109 oraz 110.

MZDiM Jaworzno – w związku z art 110 par. 1 Kodeksu – nie wnosi zastrzeżeń do umieszczania materiałów wyborczych na swojej infrastrukturze.

Zwracamy jednak uwagę Komitetom na brzmienie art. 110 par. 5 Kodeksu, który stanowi iż:

„Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać NA KOSZT KOMITETÓW WYBORCZYCH plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym”.

Dlatego wszelkie uwagi dotyczące umiejscowienia materiałów wyborczych polecamy zgłaszać do odpowiednich służ mundurowych, które to, po wydaniu opinii, że umiejscowione w danej lokalizacji plakaty zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, usuwają takie materiały na koszt komitetów wyborczych.

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post:

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec