01
Paź-2018

INFORMACJA OKOŁOWYBORCZA

W związku z toczącą się kampanią wyborczą Zarządca Dróg informuje, że zasady umieszczania przez Komitety Wyborcze materiałów wyborczych reguluje Kodeks Wyborczy (ustawa z 05.01.2011 r. z późn. zmianami) – a szczególnie jej artykuły: 109 oraz 110.

MZDiM Jaworzno – w związku z art 110 par. 1 Kodeksu – nie wnosi zastrzeżeń do umieszczania materiałów wyborczych na swojej infrastrukturze.

Zwracamy jednak uwagę Komitetom na brzmienie art. 110 par. 5 Kodeksu, który stanowi iż: „policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać NA KOSZT KOMITETÓW WYBORCZYCH plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym”.

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post:

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec