14
paź-2015

KOMUNIKAT Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego odnośnie organizacji ruchu w śródmieściu po spotkaniu 13 października 2015 r.

Aktualności   /  
2015-10-14_09-41-40-290685_1000x

Zalecana przez inżynierów ruchu zmiana organizacji ruchu w śródmieściu Jaworzna zamykająca dla samochodów osobowych 120 metrowy odcinek między przystankami Centrum zostanie wprowadzona wiosną przyszłego roku i to jedynie na próbę. O tym, czy stanie się to docelowym rozwiązaniem zadecyduje opinia mieszkańców i użytkowników śródmieścia. Tak we wtorek 13 października zdecydowała Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Temat wprowadzenia nowej organizacji ruchu wzbudza kontrowersje, które spowodowały, że Prezydent Miasta zdecydował, że będzie ona wprowadzona wzorem zachodnich miast – na próbę. Wiosną przyszłego roku zostanie ona tymczasowo wprowadzona na kilka miesięcy. O jej stałym wprowadzeniu przesądzą opinie mieszkańców i użytkowników śródmieścia. Możliwe jest również przyspieszenie jej wprowadzenia w przypadku, gdyby nie udawało się po otwarciu galerii pogodzić interesów pieszych i komunikacji publicznej z ruchem samochodów.

Na posiedzeniu Komisji BRD w poszerzonym składzie zostały przedstawione mikrosymulacje ruchu w śródmieściu po wprowadzeniu takiej organizacji. Gmina posiada cyfrowy model ruchu, dzięki któremu może sprawdzić jak zmiany organizacji wpływają na ruch. Mikrosymulacje potwierdziły znaczne zmniejszenie się natężenia ruchu samochodów w centrum po wprowadzeniu zmian. Oznacza to mniejszy hałas i ograniczenie ilości spalin w ścisłym centrum miasta. Poprawia się w ten sposób również dojazd od zachodu do ronda WOŚP oraz łatwiejszy jest wjazd z ul. Grunwaldzkiej w ul. Kolejową. Ruch na ul. Rzemieślniczej rośnie nieznacznie. Zwiększa się natomiast ruch na Trasie Śródmiejskiej, co jest korzystne dla mieszkańców, gdyż jest ona z dala od zabudowy mieszkaniowej i jest chroniona akustycznie. Znacznie poprawiają się także warunki ruchu dla autobusów na ul. Grunwaldzkiej, które przestaną być blokowane przez samochody. Należy pamiętać, że po otwarciu Galerii Galena spodziewane jest gwałtowne zwiększenie ilości pieszych w rejonie kompleksu przystanków Centrum.

Doświadczenia miast Europy pokazują, że kameralizacja śródmieść spotyka się zwykle z przychylnym przyjęciem ludzi. W Jaworznie sprzyjać będzie poprawie warunków poruszania się pieszych oraz ich bezpieczeństwu. Jaworzno od wielu lat stopniowo kameralizuje ruch uliczny w obszarach zamieszkałych przez ludzi, budując alternatywne drogi pozwalające ominąć skupisk zabudowy mieszkaniowej oraz wspierając transport publiczny. Jest to proces ewolucyjny, który zmierza do zmniejszenia uciążliwości i niebezpieczeństw jakie generuje masowa motoryzacja.

Jednym z zaleceń zaktualizowanego w 2012 roku Studium Komunikacyjnego Jaworzna było ograniczenie możliwości przejazdu samochodom osobowym przez przystanek Jaworzno Centrum. Stałby się on buspasem dostępnym dla rowerzystów, służb miejskich i mundurowych, taksówek. Dzięki temu znacznie spadłby ruch na ul. Grunwaldzkiej ponieważ kierowcy przejeżdżający tranzytem przez śródmieście musieliby korzystać z obwodnic. Dziś ten dodatkowy, tranzytowy ruch, który nie musi korzystać z przejazdu przez centrum, powoduje w szczytach problemy komunikacyjne.

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: