06
Lut-2019

MZDiM kontroluje „Akcję Zima”

Aktualności   /  
20190128_113233-01

MZDiM w trakcie realizacji przez wykonawcę Akcji Zima prowadzi kontrolę przeprowadzonych przez firmę działań. Przypominamy, że MZDiM nie jest „spółką”, która odśnieża, a jednostką Gminy, która m.in. w drodze postępowania przetargowego odbywającego się w oparciu o Ustawę PZP, zleca zimowe utrzymanie Miasta.

Miasto – mimo, że w całości obsługiwane przez jedną firmę – na potrzeby MZDiM – podzielone zostało na dwa rejony. Za nadzór każdego z rejonów odpowiedzialni są pracownicy MZDiM. Kontrola polega na codziennych – nawet kilkugodzinnych objazdach, w trakcie których sprawdzane są postępy pracy wykonawcy.

Ze względu na rozległy obszar Miasta, nie wszystkie ulice są kontrolowane na raz. W trakcie takiego objazdu MZDiM wskazuje wykonawcy konkretne uwagi w danym rejonie, według przyjętego porządku wykonywania działań. Pierwszeństwo mają ulice i ciągi piesze wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego, takie,  na których występuje duże natężenie ruchu oraz które obsługują komunikację miejską. Reszta dróg także podzielona jest na kategorie, według intensywności użytkowania/ilości posesji itp.

Dodać trzeba, że nie wszystkie lokalizacje leżą w utrzymaniu Gminy.
Podczas objazdu bardzo często pracownicy MZDiM robią także dokumentację fotograficzną prowadzonych działań, a także miejsc wymagających korekty.

Oprócz tego na bieżąco MZDiM ma wgląd – za pomocą specjalnego oprogramowania z wykorzystaniem GPS – w pracę poszczególnych jednostek (samochodów – ciągników, pługów).

Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania problematycznych lokalizacji pod podanym numerem telefonu i adresem mailowym wykonawcy. Oprócz tego staramy się reagować na każde zgłoszenie, trafiające do MZDiM bezpośrednio. Reagujemy również na właściwie każde zgłoszenie, które pojawia się w komentarzach w internecie.

Mimo to warunki tej zimy są naprawdę ciężkie. Często, pomimo przeprowadzonych działań, w danej lokalizacji nadal występuje śliskość – zmieniająca się pogoda i coraz to nowe opady, a także ujemna temperatura, nie pomagają.

GOTOWI DO „AKCJI ZIMA”(1)

1

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post:

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec