10
Sie-2017

Nowy przystanek na Jaworznickiej

Aktualności   /  
20170810_092328-01 (Kopiowanie)

MZDiM siłami własnymi wykonuje prace związane z przygotowaniem infrastruktury drogowo – chodnikowej pod kątem wprowadzenia do ruchu nowego przystanku w pobliżu przychodni przy ul. Jaworznickiej, pomiędzy Góra Piasku a Osiedlem Gagarina.

Prace są odpowiedzią na wniosek Mieszkańców Jaworzna, którzy zwrócili się do MZDiM z prośbą, o wyznaczenie dodatkowego przystanku „na żądanie” przy nowo powstałej przychodni w przy ul. Jaworznickiej. Wniosek uzasadniony został tym, że większość pacjentów przychodni to osoby starsze, nieposiadające własnych środków transportu, zdane na korzystanie z komunikacji miejskiej, dla których pokonanie pieszo odległości z istniejących już przystanków na Osiedlu Gagarina i Górze Piasku jest bardzo uciążliwe. Wniosek w tej sprawie podpisało około 220 osób.

MZDiM, po dokładnej analizie wszelkich możliwych rozwiązań, przychylił się więc do wniosku Mieszkańców. Dodatkowo urządzenie nowego przystanku polepszy dostępność do komunikacji publicznej mieszkańców okolicznych posesji – w okolicach ul. Jaworznickiej -Polnej – Dąbrowki stale powstają nowe domy mieszkalne – co jest zgodne z ogólną polityką Miasta w tym zakresie. Wbrew oczekiwaniom niektórych, działania Miasta nie są podporządkowane „ekonomizmowi” przy podejmowaniu takich przedsięwzięć, gdyż gmina jest pojęciem wspólnym i działalność winna być nastawiona na zaspakajanie potrzeb wspólnych zbiorowości.

Przystanek w stronę Centrum zlokalizowany będzie bezpośrednio przy przychodni, natomiast w stronę Szczakowej w rejonie skrzyżowania z ul. Dąbrówka. By dopełnić powstającą infrastrukturę, wyznaczone zostanie również przejście dla pieszych w tamtym miejscu.

Przystanek, najprawdopodobniej (zależne od postępu prac), funkcjonować zacznie jesienią.

Prace wykonywane są w pasie drogowym siłami własnymi MZDiM w wykorzystaniem posiadanych materiałów – a ostateczny księgowy koszt użytych materiałów będzie znany po zakończeniu robót.

jaworznicka przystanek mapa (1 of 1)

Poniżej publikujemy wniosek Mieszkańców wraz z 220 podpisami (wszelkie dane zostały zakryte).

skany wniosku (1 of 8) (Kopiowanie)

skany wniosku (8 of 8) (Kopiowanie) skany wniosku (2 of 8) (Kopiowanie) skany wniosku (3 of 8) (Kopiowanie) skany wniosku (4 of 8) (Kopiowanie) skany wniosku (5 of 8) (Kopiowanie) skany wniosku (6 of 8) (Kopiowanie) skany wniosku (7 of 8) (Kopiowanie)

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: