27
Lip-2017

Odnawianie oznakowania poziomego

Aktualności   /  
oznakowanie poziome malowanie (2 of 3) (Kopiowanie)

Miejski Zarząd Dróg i Mostów realizuje prace mające na celu odnowienie oznakowania poziomego występującego na jaworznickich drogach.

Część prac została już wykonana, m. in. na głównym ciągu komunikacyjnym Jaworzna, na ul. Piłsudskiego, czy ul. Szczakowskiej. Oznakowanie poziome zostało także odnowione w poszczególnych dzielnicach, takich jak Ciężkowice, czy Wilkoszyn, a także Centrum.

Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach to jedno z głównych zadań realizowanych przez MZDiM, dlatego też szczególna uwaga przykładana jest do prawidłowego oznakowanie przejść dla pieszych. Wymagania techniczne nakazują, aby oznakowanie poziome zapewniało dobrą widoczność w ciągu całej doby, oraz charakteryzowało się wysokim współczynnikiem odblaskowości. MZDiM większość zadań dotyczących odmalowania oznakowania poziomego realizuje w godzinach wieczornych i nocnych, tak aby zminimalizować utrudnienia w odbywającym się ruchu drogowym.

oznakowanie poziome malowanie (1 of 3) (Kopiowanie) oznakowanie poziome malowanie (3 of 3) (Kopiowanie) oznakowanie poziome malowanie (3 of 4) (Kopiowanie) oznakowanie poziome malowanie (4 of 4) (Kopiowanie)

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: