29
cze-2015

Organizacja ruchu pieszych i rowerzystów przy GEOSFERZE

Aktualności   /  
Warpie ścieżka rowerowa

Z myślą o poprawie komfortu pieszych i rowerzystów, związanego z użytkowaniem dróg w rejonie Geosfery, nastąpiła zmiana organizacji ruchu na ciągu wzdłuż ul. św. Wojciecha.

Do tej pory funkcjonowała tam droga rowerowa, jednak mając na uwadze prognozowane duże natężenie ruchu pieszych i rowerzystów na przedmiotowym odcinku, ze względu na poprawę atrakcyjności ośrodka GEOSFERA, jak również wskutek zmiany zagospodarowania terenu wzdłuż tej ulicy (powstanie kilku budynków mieszkaniowych), postanowiono wprowadzić na istniejących ciągach równorzędny ruch zarówno pieszych, jak i rowerzystów.  Takie uporządkowanie było niezbędne dla ułatwienia poruszania się na trasie prowadzącej do coraz bardziej popularnej GEOSFERY.
W praktyce zmiany oznaczają równość praw pieszego i rowerzysty na rzeczonym ciągu. Dzięki takiej organizacji ruchu, nie ma prawa dojść do sytuacji, w której pieszy zmuszony byłby wchodzić na jezdnię drogi powiatowej, by udostępnić pierwszeństwa rowerzyście.

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: