17
Sty-2018

Parkingowy problem na Osiedlu Stałym – fakty.

Aktualności   /  
ost 4 (Kopiowanie)

Głosy mówiące o tym, że brakuje miejsc parkingowych na Osiedlu Stałym, w szczególności z ust satyryków z humorystycznej rubryki najnowszego numeru środowego publikatora brzmią tak, jakby artykułował je ktoś, kto nie zna działań podejmowanych przez Miasto, dążących do rozwiązania problemu miejsc postojowych w tym dużym osiedlu. Zdajemy sobie sprawę, że w mniemaniu twórców tekstu, z racji formy satyrycznej całej rubryki, nie ma potrzeby zaglądać w fakty. Niemniej uważamy, że jakiekolwiek odniesienie do rzeczywistości miejsce mieć jednak powinno. Może wtedy „wypociny” byłyby przynajmniej śmieszne. A tak, wyszło jak zawsze.

Odnieśmy się więc do faktów i to tylko tych najświeższych, bo o kompleksie parkingowym przy ul. Kalinowej na X aut, powiedziane zostało już chyba wszystko.

Już w roku 2016 MZDiM informował – zarówno na spotkaniach Prezydenta Miasta z Mieszkańcami, jak i za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych, o planowanych do realizacji pracach związanych z modernizacją starej części Osiedla Stałego – w tym o zamierzeniu wykonania dwóch kompleksów parkingów. Dwa z parkingów zlokalizowane miały być w rejonie bloku nr 9 a i b przy ul. Łukasiewicza, a jeden przy przedszkolu miejskim.

Już wtedy pojawiły się pierwsze głosy sprzeciwu Mieszkańców Osiedla – stąd zwróciliśmy się o opinię na ten temat, do osób zamieszkujących okolice planowanych inwestycji. Burzliwa dyskusja spowodowała, że MZDiM odstąpił od realizacji jednego z parkingów przy ul. Łukasiewicza 9 a i b. Mieszkańcy argumentowali swój sprzeciw troską o zieleń osiedlową (która nota bene do tej pory jest rozjeżdżana przez samochody).

Wykonany więc został wtedy ograniczony zakres prac – powstał parking przy przedszkolu, a także tylko jeden parking przy ul. Łukasiewicza oraz kilka miejsc postojowych przy ul. Radosnej, czy w okolicy II Liceum Ogólnokształcącego.

MZDiM wykonał także kilka innych robót na Osiedlu Stałym, już niezwiązanych z ww. przebudową – udało się chociażby wykonać parking przy ul. armii Krajowej.

Dodać trzeba, iż oprócz tych prac, także Wydział Inwestycji Miejskich przy okazji budowy łącznika ul. Grunwaldzkiej z Al. Tysiąclecia, wykonał szereg miejsc parkingowych wzdłuż nowej drogi – a i tu jak pamiętamy, był opór ze strony Mieszkańców.

Miasto próbuje – często się to udaje, jednak w wielu przypadkach to sami Mieszkańcy sprzeciwiają się zaplanowanym pracom.

Niezależnie od tego, że Miasto podejmuje kroki w kierunku rozwiązania problemu parkowania na Osiedlu Stałym, pamiętać trzeba, że przede wszystkim zadanie to należy do administratorów budynków mieszkalnych – Wspólnot i Spółdzielni.

Tu miał powstać parking

Tu miał powstać parking

Parking przy przedszkolu

Parking przy przedszkolu

Powstały parking przy ul. Łukasiewicza 9 a i b

Powstały parking przy ul. Łukasiewicza 9 a i b

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post:

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec