17
Gru-2020

Podsumowanie najważniejszych prac w 2020 roku

Aktualności   /  
Cezarówka Dolna

Oprócz wymienionych niżej obszerniejszych zadań, MZDiM zajmuje się całą gamą prac bieżących, związanych z utrzymaniem wszelkiej infrastruktury będącej w zarządzie jednostki. Są to zarówno prace dotyczące odnawiania oznakowania poziomego, napraw i uzupełniania oznakowania pionowego, ale także prace pielęgnacyjne zieleni w pasie drogowym i w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM, utrzymanie zbiorników retencyjnych, a także koszenie.

W zakres obowiązków jednostki wchodzi także letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku w mieście. Wszelkie realizowane prace mają na celu poprawę przede wszystkim bezpieczeństwa, jak również komfortu użytkowania miejskiej infrastruktury przez Mieszkańców.

Zieleń

CZAS NA GRUNTÓWKI

Konsekwentnie od 2013 roku realizowany jest program Czas na Gruntówki. W czasie jego trwania – szczególnie w początkowych latach – udało się wyasfaltować znaczną część nieutwardzonych dróg. Z uwagi jednak na urbanizację kolejnych terenów Miasta, odcinków dróg, które można objąć programem także przybywa.

Sukcesywnie, w miarę możliwości z mapy Miasta znikają kolejne gruntówki (m. in. tam, gdzie nie ma przeszkód w postaci nieuregulowanego stanu własnościowego, czy kolizji z pracami innych jednostek miejskich).

W roku 2020 MZDiM zrealizował prace w kilku lokalizacjach:

– ul. Roździeńskiego – wzdłuż toru kolejowego (http://www.mzdim.jaworzno.pl/czas-gruntowki-ul-rozdzienskiego/)

– boczne odgałęzienie ul. Wiejskiej (http://www.mzdim.jaworzno.pl/czas-gruntowki-prace-bocznym-odgalezieniu-ul-wiejskiej/)

– nieutwardzony fragment ul. Shattanka (https://www.facebook.com/mzdimJaworzno/posts/3405937096189412)

– ul. Ustronie (https://www.facebook.com/mzdimJaworzno/posts/3522842154498905)

Boczne odgałęzienie ul. Wiejskiej

Boczne odgałęzienie ul. Wiejskiej

ul. Roździeńskiego

ul. Roździeńskiego

ul. Ustronie

ul. Ustronie

ODCINKOWE REMONTY NAWIERZCHNI JEZDNI

W roku 2020 MZDiM wykonał szereg prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników. W ramach tego zadania prowadzone były zarówno prace polegające na odcinkowych remontach nawierzchni jezdni, jak i na doraźnych naprawach jezdni i chodników masą na gorąco, a w okresie jesienno – zimowym masą na zimno. Pracownicy MZDiM na bieżąco zajmowali się naprawami chodników, usuwaniem zapadlisk, poprawianiem kostki brukowej i płyt chodnikowych.

Większe naprawy nawierzchni jezdni polegały na ułożeniu obszerniejszych wstawek asfaltowych na najbardziej zniszczonych fragmentach. Przypominamy o najważniejszych, zrealizowanych w 2020 roku zadaniach w tym zakresie:

– ul. Sulińskiego (https://www.facebook.com/mzdimJaworzno/posts/3259249374191519)

– Shattanka (https://www.facebook.com/mzdimJaworzno/posts/3405937096189412)

– Cezarówka Dolna (https://www.facebook.com/janusz.papuga.1/posts/3835285389871138)

– Wiosny Ludów (https://www.facebook.com/mzdimJaworzno/posts/3433060643477057)

– Ciężkowicka – Nowa nawierzchnia powstała przy okazji przebudowy pobocza w trakcie wykonywania chodnika w tym miejscu, w ramach JBO. Pracownicy MZDiM ułożyli nakładkę asfaltową na pasie ruchu wzdłuż powstałego chodnika (https://www.facebook.com/mzdimJaworzno/posts/3344120912371031)

– ul. Kasztanowa

– ul. Piaskowa

ul. Piaskowa

ul. Piaskowa

Cezarówka Dolna

ul Cezarówka Dolna

Ciężkowicka

ul. Ciężkowicka

Schattanka

ul. Schattanka

Sulińskiego remont

ul. Sulińskiego

ul. Kasztanowa

ul. Kasztanowa

JBO

MZDiM w roku 2020 nadzorował także prace realizowane w ramach zwycięskiego w Jaworznickim Budżecie Obywatelskim projektu pn. „Piękniejsze Jaworzno – Lepsze Chodniki”. Wnioskodawcą zadania był Pan Mirosław Pieczara. Wykonawcą zadania jest firma BRIGADON Sp z o. o. W ramach tego zadania prace zostały wykonane na łącznej długości ponad 3 kilometrów, na ulicach:

1. Budowlanej – od ul. Ciężkowickiej (Ciężkowice)

2. Jaśminowej wzdłuż bloku nr 25 (Osiedle Stałe)

3. Górników z Danuty na dwóch odcinkach – ciąg pieszy prowadzący do placu zabaw, oraz ciąg pieszy od altany Zielony Łubowiec do jezdni przy garażach (Łubowiec)

4. Deptaku im. Zdzisława Krudzielskiego – od kładki przy ul. Pochyłej do ul. Szklarskiej (Szczakowa)

5. Koszarowej – do schodów przy ul. Moździerzowców (Szczakowa)

6. Ciężkowickiej – od ul. Gminnej do budynku nr 108 (Ciężkowice)

7. Ciężkowickiej – od ul. Turystycznej do ul. Cichy Kącik (Ciężkowice)

8. Ks. Mroczka – od ul. Wakacyjnej do przystanku PKM przy ul. Klinowej (Ciężkowice) (do wykonania)

9. Ks. Mroczka – od ul. Łąkowej do budynku przy ul. Grabańka 7 (Ciężkowice) – W TRAKCIE

10. Abstorskich – od ul. Rewolucjonistów do sklepu przy ul. Żytniej (Byczyna)

11. Wiosny Ludów – od okolic budynku nr 146 do dojazdu do budynku nr 188 (Jeleń)

JBO - ul. Budowlana

ul. Budowlana

JBO - ul. Ciężkowicka

ul. Ciężkowicka

Deptak. im. Zdzisława Krudzielskiego

Deptak. im. Zdzisława Krudzielskiego

Deptak. im. Zdzisława Krudzielskiego

Deptak. im. Zdzisława Krudzielskiego

ul. Moździerzowców

ul. Moździerzowców

MODERNIZACJE NA RYNKU

MZDiM w roku bieżącym zajął się także zadaniem, związanym z modernizacją części infrastruktury znajdującej się na jaworznickim Rynku. Modernizacja dotyczyła części fontann, a także oświetlenia na ciągu pieszym od ul. Pocztowej do ul. Mickiewicza (Najważniejsze informacje: http://www.mzdim.jaworzno.pl/rynek-nie-calkiem-od-nowa/)

Rynek

Rynek

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post:

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec