08
Mar-2019

Podsumowanie najważniejszych prac MZDiM w roku 2018

Aktualności   /  
Najważniejsze prace MZDiM

1. Skałka – Osiedle Skałka – rewitalizacja – remont nawierzchni dróg i chodników – rewitalizacja części osiedla:

Po zakończeniu pierwszej części rewitalizacji dróg i ciągów pieszych na osiedlu Skałka, MZDiM uporządkował oznakowanie w tamtym rejonie. Po rozpatrzeniu wniosków mieszkańców i dokładnej analizie MZDiM postanowił rozszerzyć  strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h i ustanowić strefę ruchu na drogach wewnętrznych.
Przy bloku nr 66 jesienią 2018 r. wykonany został również próg zwalniający. Zrealizowany zakres prac ma na celu uspokojenie ruchu, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na osiedlowych drogach.

Skałka

Skałka

2. Zalipie – Wymiana nawierzchni jezdni na części dróg osiedlowych w ramach programu Czas na gruntówki. Zakres prac został ustalony z Mieszkańcami ulic, w odpowiedzi na ich petycję złożoną do Prezydenta Miasta, Pawła Silberta. Nakładka asfaltowa o szerokości 4 m pokryła część ul. Zalipie i ul. Przepiórek, co znacząco przyczyniło się do poprawy komfortu użytkowania dróg w tej okolicy.

Zalipie

Zalipie

3. Żółkiewskiego  – rewitalizacja – wykonanie nowych nawierzchni jezdni i chodników. Zakres prac obejmował sfrezowanie starej nawierzchni jezdni, rozbiórkę starych płyt chodnikowych, a w następnej kolejności ułożenie krawężników, regulację urządzeń wodno – kanalizacyjnych oraz samo ułożenie nowych, asfaltowych nawierzchni.

Żółkiewskiego

Żółkiewskiego

4. Park Lotników na Osiedlu Stałym – wykonanie nowych nawierzchni alejek prowadzących w stronę dawnej fontanny wraz z montażem nowych ławek oraz koszy na śmieci – na odcinku łącznie ok 400 m.

Park Lotników

Park Lotników

5. Gródek – ciąg asfaltowy – Mając na uwadze coraz większą popularność Parku Gródek na Pieczyskach, MZDiM podejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie dostępności miejsca, także dla osób zmotoryzowanych. MZDiM wykonał ciąg pieszo – rowerowy prowadzący nad Zbiornik Wydra. Oprócz tego przy ul. Sobieskiego, po prawej stronie jadąc od ronda na skrzyżowaniu z ul. Płetwonurków, zrealizowane zostały prace związane z rekultywacją sporego fragmentu nawierzchni. Na utwardzonym terenie (110 m x 17 m) odwiedzający Park Gródek, mogą pozostawić swoje pojazdy.

Gródek

Gródek

6.  Park Kieszonkowy – rewitalizacja zaniedbanej działki przy ul. Grunwaldzkiej 68A (naprzeciwko „krzyża”).

W efekcie dwumiesięcznych prac, związanych z wykonaniem nowej nawierzchni z czerwonego klinkieru (pozyskanego z przebudowy ul. Działkowej), zabudowaniu trejaży dla pnączy, a także lustra, które ma optycznie powiększać przestrzeń oraz wypełnieniu skweru efektownymi, miejskimi meblami, zakątek w samym sercu Miasta nabrał zupełnie nowych walorów.

Zmiana oblicza tego miejsca nie byłaby możliwa bez skierowania uwagi na zieloną część „wyposażenia” parku – nasadzone brzozy i ciekawie zaaranżowane zieleńce, kipiące różnymi gatunkami roślin sprawiają, że przestrzeń pomiędzy budynkami stała się dużo przyjemniejsza i właściwie nie do poznania (poniżej można porównać jak skwer wyglądał dawniej, z tym jak wygląda dziś).

Dopełnieniem całości jest rzeźba stojąca w okolicy lustra, wykonana w trakcie pleneru rzeźbiarskiego zorganizowanego przez Muzeum Miasta Jaworzna i Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.

Park Kieszonkowy

Park Kieszonkowy

7. Tężnia – Budowa tężni solankowej w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Tężnia

Tężnia

8. Remonty nawierzchni chodników na różnych odcinkach. Prace dotyczyły chodników wzdłuż ulic:

Dąbrowskiego

Dąbrowskiego

Kościelnej

Kościelna

Kościelna

Emilii Plater
Gwardzistów

Gwardzistów

Gwardzistów

(a także wymienionych wcześniej lokalizacji, w których obok remontu chodnika przeprowadzony został również remont nawierzchni jezdni – rewitalizacja).

9. Remonty nawierzchni jezdni, prowadzone w Mieście na bieżąco w miarę potrzeb i możliwiości. Najważniejsze przeprowadzone w 2018 roku prace zrealizowane zostały na odcinkach ulic:

Diamentowej

Diamentowa

Diamentowa

Koszarowej

Koszarowa

Koszarowa

Grunwaldzkiej

Grunwaldzka - Pechnik

Grunwaldzka – Pechnik

Północnej

Północna

Północna

Szczakowskiej

Szczakowska

Szczakowska

10. Modernizacja dróg gruntowych.

Oprócz wspomnianych wyżej prac związanych z kompleksową wymianą nawierzchni gruntowych części dróg na Osiedlu w rejonie ulic Zalipie – Przepiórek, MZDiM wykonał także kilka innych zadań tego typu. Najważniejsze zrealizowane zostały na ulicach:

Preglera

Preglera

Preglera

Prostej

Prosta

Prosta

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post:

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec