11
Paź-2018

PODSUMOWANIE PRAC MZDIM 2014 – 2018 – DŁUGOSZYN/NIEDZIELISKA

Aktualności   /  

CZAS NA GRUNTÓWKI:

2014 r.:

ul. Olszyny – 60 m
ul. Osterwy – 105 m

.

ul. Piaszczysta

2015 r.:

ul. Piaszczysta – 180 m
ul. Wierzbowa – 145 m

Struga - kolorowa 7 (Kopiowanie)

ul. Kolorowa

2016 r.:

ul. Długosza – 103 m
ul. Struga – 178 m
ul. Kolorowa – 257 m

struga-kolorowa3-kopiowanie

ul. Struga

2017 r.:

ul. Szczakowska boczna – dojazd do budynku nr 80 – 136 m

CHODNIKI:

2018r.:

ul. Dąbrowskiego – chodnik od ul. Srebrnik w kierunku Rynku – ok. 300 m

Dąbrowskiego chodnik (2 of 3)

ul. Dąbrowskiego – chodnik w trakcie prac

REALIZACJA ZADAŃ NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

2015 R.:

Wykonanie odwodnienia ul. Prostej, Kolorowej wraz z wykonaniem drogi technologicznej i zbiornika retencyjnego.
REMONTY NAWIERZCHNI JEZDNI:

2014 rok:

Nakładka asfaltowa ul. Dąbrowskiego – 430 m
Nakładka asfaltowa ul. Kasprzaka – 100M + ciek
Wstawka asfaltowa ul. Szczakowska na pow. 70 m2

2015 rok:

Wstawka asfaltowa ul. Szczakowska – 27m

2017 rok:

Wstawka asfaltowa ul. Szczakowska na pow. 400 m2

Szczakowska remont (1 of 1) (Kopiowanie)

ul. Szczakowska

2018 rok:

Boisko na Długoszynie
Wstawka asfaltowa ul. Szczakowska na pow. ok. 300 m2
przejście wyniesione na ul. Chropaczówka – nawierzchnia asfaltowa

41679758_1832919260157878_2165402633811001344_o

ul. Chopaczówka

ORGANIZACJA RUCHU, BEZPIECZEŃSTWO:

montaż piktogramów, taśm wibracyjno – akustycznych oraz odblaskowych taśm na słupkach znaków D – 16 przy przejściu na ul.  Chropaczówka przy szkole
ul. Szczakowska – wyznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie ul. Doły (obniżenie krawężnika, wykonanie fragmentu chodnika).
ul. Chopaczówka – przebudowa wyniesionego przejścia przy szkole
ul. Dąbrowskiego – wyznaczone zostało przejście dla pieszych pomiędzy kościołem a OSP
ul. Grunwaldzka, Szczakowska, Górnośląska, Dąbroweskiego – Wprowadzenie ograniczenia tonażu do 10 ton
ul. Długosza – zabudowa progu zwalniającego
ul. Chropaczówka – przejście dla pieszych

OŚWIETLENIE:

2015 – Szczakowska – Boczna – oświetlenie typu parkowego – 10 lamp
2017 – pojedyncze dobudowy (Długosza, Skałka) – 2 lampy

Szczakowska osiedle []

ul. Szczakowska boczna

1

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post:

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec