04
Maj-2017

Przegląd prac w rejonie ul. Zalipie – 2007 – 2017

Aktualności   /  
ul. Szpitalna (Kopiowanie)

W trakcie wolnych wniosków sesji Rady Miasta 27 kwietnia Radny Dawid Domagalski poruszył kwestię dróg w rejonie ul. Zalipie w okolicy Szpitala. Mieszkańcy dopominają się o ich utwardzenie itd.

Pragniemy przypomnieć, że wspomniany obszar nadal jest dynamicznie rozwijająca się – acz względnie nową – częścią miasta, typowym osiedlem jednorodzinnym. Gmina w latach 2007 – 2008 wykonała budowę nowych dróg i chodników w około 1/4 tego obszaru (w okolicach rogu ul. Chełmońskiego i Szpitalnej). Sukcesywnie w latach kolejnych MZDIM dokonywał utwardzania dróg osiedla aby pomimo nadal trwających wielu budów w tym rejonie – poprawiać komfort dojazdu.
W latach 20014-2016 w kilku etapach MZDIM dokonał budowy oświetlenia ulicznego na znaczącej części osiedla (ul. Zalipie, Przepiórek, Skowronków).
Równocześnie w latach 2016 – 2017 w znakomity sposób poprawiono okolice wokół tego obszaru – całkowicie wyremontowano ul. Chełmońskiego, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej (wcześniej, w 2010 r.  wykonana została także nawierzchnia na ul. Szpitalnej, która wcześniej była drogą gruntową). Wyasfaltowano ul. Drabika. Powstały nowe chodniki i przystanki autobusowe ułatwiające dostęp i dojazd do osiedla. W końcu zupełnie nowym śladem wybudowano łącznik ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej z ulicą Chełmońskiego. Lada tydzień oddana zostanie Obwodnica Północna.
Wyraźnie więc widać, że Gmina w należyty sposób dba o ten rejon miasta. Oczywiście ostatnim elementem będzie wieloetapowa (bo trudno myśleć o tym w kategoriach jednego roku) budowa stałych dróg na terenie osiedla wraz z odwodnieniem etc. Dokumentacja projektowa obejmująca znaczący obszar jest w posiadaniu MZDiM. Zakładając, że bieżący rok to zakończenie ogromu prac WOKÓL osiedla – należy mieć nadzieję, że realizacja zadania inwestycyjnego na samym osiedlu jest kwestią najbliższej przyszłości.

ul. Chełmońskiego 2 (Kopiowanie)

Ul. Chełmońskiego – remont nawierzchni jezdni i chodników (MZDiM 2016)

ul. Chełmońskiego 4 (Kopiowanie)

ul. Chełmońskiego – przebudowa realizowana przez Wydział Inwestycji Miejskich UM Jaworzno

ul. Chełmońskiego 3 (Kopiowanie)

ul. Chełmońskiego – parking przy Szpitalu ( Wydział Inwestycji Miejskich UM Jaworzno)

ul. Chełmońskiego (Kopiowanie)

ul. Chełmońskiego – remont nawierzchni jezdni i chodników (MZDiM 2016 r.)

ul. Drabika (Kopiowanie)

ul. Drabika – MZDiM 2014 r.

ul. Szpitalna (Kopiowanie)

ul. Szpitalna – MZDiM 2007 r.

ul. Zalipie (Kopiowanie)

ul. Zalipie – oświetlenie wykonane w latach 2014 – 2016 przez MZDiM na znaczącej części osiedla

OPG malowanie oznakowania poziomego1 (Kopiowanie)

Końcowe prace przy przebudowie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej – MZDiM 2017 r.

2

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post:

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec