01
cze-2020

Przygotowanie Rynku i przestrzeni miejskich do sezonu letniego

Aktualności   /  

Jak co roku MZDiM przygotował zbiorczą informację na posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych, dotyczącą przygotowania Rynku i przestrzeni rekreacyjnych, którymi zarządza MZDiM do sezonu letniego.

Poniżej można  zapoznać się z pełną informacją przekazaną do Komisji:

Informacja o przygotowaniu Rynku do sezonu letniego

MZDiM podejmuje szereg działań, mających w pełni przygotować zarządzane przez siebie miejskie przestrzenie publiczne do sezonu letniego (jak również zimowego).

Zarówno na Rynku Głównym, jak i Rynkach dzielnicowych – w Byczynie, Dąbrowie Narodowej i Jeleniu, a także w Parku Kieszonkowym, Parku Chrząstówka i w innych zarządzanych przez siebie przestrzeniach – MZDiM na bieżąco dba o czystość i porządek, w miarę potrzeb zamiatając, a także codziennie usuwając śmieci. MZDiM dba również o elementy małej architektury znajdujące się na Rynkach – fontanny (mycie, czyszczenie, uruchamianie, konserwacja), ławki (naprawy według bieżących potrzeb, konserwacja – w tym malowanie itp.), maszty z flagami.

MZDiM początkiem kwietnia rozpoczął szereg modernizacji na Rynku.

Już teraz działają przebudowane fontanny. Zmieniona została technologia – poprzednio woda ze skoczków trafiała do niecki pod jaworem przez co możliwe było funkcjonowanie dysz w niecce. Obecne rozwiązanie funkcjonuje inaczej, z tego też powodu odstąpiono od lokalizacji dyszy w pobliżu jawora.

Obecnie zamiast dawnych „skoczków” i dysz w niecce pod jaworem, w miejscu dawnych skoczków działają fontanny w formie „szampanów”.

Zamontowanych zostało siedem dysz, które spieniają wodę pionowo. Dodatkowo fontanny te zostały podświetlone podwodnymi reflektorami.

W następnej kolejności MZDiM będzie realizował prace związane z modernizacją oświetlenia na ciągu pieszym od ul. Pocztowej do ul. Mickiewicza. Prace te będą polegały na wymianie kabla i źródeł światła na ledowe.

MZDiM na bieżąco również zajmuje się pielęgnacją zieleni w donicach, a także kosi trawniki. Dodać trzeba, że codziennie na Rynku pojawiają się służby, które zajmują się konserwacją fontann i znajdującej się tam elektryki.

W roku 2017 MZDiM zamontował również kamery na Rynku, z których podgląd dostępny jest na stronie internetowej MZDiM.

MZDiM zmienił również zasady dzierżawy miejsc pod ogródki gastronomiczne – szansę dzierżawy mają nie tylko właściciele przyległych do Rynku nieruchomości, ale także najemcy lokali oraz osoby i firmy, które nie prowadzą działalności przy Rynku, a chcieliby w okresie letnim taką działalność rozpocząć.

Opłaty za dzierżawę są niskie i nie zmienione, mimo że istnieje możliwość podniesienia opłat (po upływie trwałości projektu, na który Gmina otrzymała dofinansowanie).

Jest to ukłon w stronę jaworznickich przedsiębiorców, działających w rejonie Rynku. Z uwagi na symboliczność opłat (rzędu 300 – 400 zł za sezon) MZDiM nie planuje także ich obniżek.

W utrzymaniu MZDiM znajdują się również elementy siłowni pod chmurką i inne elementy małej architektury (ławki, kosze, wiaty, domki dla ptaków) w Parku Chrząstówka. We wszystkich przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM znajduje się zieleń – zarówno wysoka, jak i niska i ta rosnąca w donicach, o którą także MZDiM na bieżąco dba, doposażając o nowe elementy oraz pielęgnując ją (nawożenie, przycinanie, podlewanie).

Obecnie wyłączone z użytkowania są nadal urządzenia siłowni pod chmurką i placu zabaw.

MZDiM jest także zarządcą Wodnego Placu Zabaw, o którego utrzymanie (konserwacja urządzeń, przygotowywanie do sezonu letniego, zazimowanie) również dba. Obecnie funkcjonują na Wodnym Placu Zabaw tylko strumyki, dostępna jest także przestrzeń spacerowa.

Obsługa Wodnego Placu Zabaw w sezonie letnim zlecana jest firmie zewnętrznej, w okresie od czerwca do września.

W grudniu ubiegłego roku otwarty został parking samochodowy MCIT wraz z częścią spacerową na dachu, a po zakończeniu działania lodowiska i przygotowaniu obiektu. udostępniony został również parking rowerowy, którymi zarządza MZDiM. Na bieżąco prowadzone są prace utrzymaniowo – porządkowe na obu obiektach wraz z pielęgnacją zieleni.

Udostępniono także do użytkowania dwa punkty sanitarne (toalety) przy parkingu rowerowym oraz na przystanku Centrum (kier. Katowice). Utrzymaniem czystości w obu punktach zajmuje się firma zewnętrzna.

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: