REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI

ul. Promienna

Promienna1.

W trakcie remontu

Promienna.

Po remoncie

ul. Gwardii Ludowej – Jeziorki

Gwardii Ludowej.

W trakcie remontu

Gwardii Ludowej po 1.

Po remoncie

ul. Jaśminowa – wzdłuż bloków nr 9 – 15 – Osiedle Stałe

Przed remontem

Jaśminowa 9 15.

W trakcie remontu

Jaśminowa.

Po remoncie

ul. Starowiejska – od ul. Armii Krajowej do wyniesionego przejścia – Osiedle Stałe

Starowiejska w trakcie

W trakcie remontu

 

Starowiejska po.

Po remoncie

ul. Oskara Langego – od ul. Armii Krajowej do Przedszkola Miejskiego nr 2 – Osiedle Stałe

Przed remontem

Langego w trakcie .

W trakcie remontu

 

Langego po.

Po remoncie

 

ul. Armii Krajowej – od ul. Starowiejskiej do ul. Sempołowskiej – Osiedle Stałe

Przed remontem

Armii Krajowej w trakcie

W trakcie remontu

Armii Krajowej po (Kopiowanie)

Po remoncie

ul. Warskiego – wzdłuż bloków nr 6 – 12 0 Osiedle Stałe

Przed remontem

Warskiego 6 - 12 w trakcie.

W trakcie remontu

Warskiego 6 - 12 po.

Po remoncie

ul. Warskiego – wzdłuż bloków nr 5 – 7 – 9 – Osiedle Stałe

Przed remontem

Warskiego 5 - 9 w trakcie 2.

W trakcie remontu

Warskiego 5 - 9 po.

Po remoncie

ul. Licealna – od ul. 11 Listopada do Liceum – Podwale

Przed remontem

W trakcie remontu

Licealna gtowe.

Po remoncie

ul. Licealna – przy bloku nr 4  – Podwale

Licealna 4, 2

W trakcie remontu

 

ul. Licealna – przy bloku nr 10 – Podwale

Przed remontem

W trakcie remontu

Po remoncie

ul. Północna – droga dojazdowa wraz z parkingiem przy MZNK, PUP i ZSP nr 3 – Warpie

Przed remontem

Północna parking w trakcie1.

W trakcie remontu

Północna parking po2.

Po remoncie

 

ul. Wyspiańskiego – od ul. Katowickiej do ul. Wybickiego – Dąbrowa Narodowa

Przed remontem

W trakcie remontu

Po remoncie