05
lip-2024

Utrzymanie rowów przydrożnych – najważniejsze informacje

Aktualności   /  

Rowy przydrożne służą odwodnieniu dróg, dlatego tak ważne jest ich bieżące utrzymanie – zarówno poprzez koszenie w ramach utrzymania pasów drogowych, jak i oczyszczanie. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi utrzymania rowów przydrożnych.

Koszenie pasów drogowych oraz przylegających do nich rowów realizowane jest na bieżąco przez Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. zgodnie z kolejnością wynikającą z rzeczywistych potrzeb oraz możliwości techniczno-organizacyjnych.

Oczyszczanie (a więc nie tylko koszenie, ale też m.in. usuwanie zamuleń itp.) rowów przydrożnych odbywa się zgodnie z zapotrzebowaniem i w miarę możliwości finansowych oraz techniczno-personalnych.

Warto dodać, że utrzymanie przepustów pod zjazdami na działki prywatne leży w obowiązku właściciela posesji, a jego zaniechanie może spowodować blokowanie spływu wód w rowach.

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: