09
cze-2015

Wchodzimy w osiedla

Aktualności   /  
Okrężna w trakcie  2 (Kopiowanie)

W ramach akcji Czas Na Dzielnice Miejski Zarząd Dróg i Mostów, oprócz prac  związanych z modernizacją dróg gruntowych rozpoczyna prace w osiedlach o zwartej zabudowie wielorodzinnej. Roboty polegają na poprawianiu jakości infrastruktury, z której na co dzień korzystają mieszkańcy. Ekipy remontowe zajmują się remontami chodników w osiedlach, remontami nawierzchni asfaltowych, czy budową oświetlenia. Również wiaty przystaWilcza od nr 50 - w trakcie 2 (Kopiowanie)nkowe są wymieniane i ulepszane, poprzez montaż podświetlenia, ułatwiającego czytanie materiałów, znajdujących się w citylightach, oświetlając przy okazji przestrzeń wokół przystanków.
Duża część prac skupia się w Osiedlu Tadeusza Kościuszki. Kilka z ulic zostanie kompleksowo zmodernizowanych, poprzez remont ciągów pieszych w pierwszej kolejności i poprzez remont nawierzchni asfaltowych w drugiej kolejności.
Już teraz ekipy remontowe pracują przy ul. Okrężnej, a w dalszej kolejności pojawią się na ul. Gałczyńskiego, Szymanowskiego, Nałkowskiej oraz Rzemieślniczej. Wykonany zostanie także remont nawierzchni jezdni, parkingów i chodników na ul. Nowej, na odcinku od ul. Tuwima do ul. Dwornickiego.
MZDiM dokonał już na tym osiedlu wymiany nawierzchni asfaltowej na ulicy Bulgi.

Rozpoczęły się także prace na Podłężu. Trwa kontynuacja rozpoczętego w ubiegłym roku remontu nawierzchni jezdni ul. Wilczej na odcinku od nr 50 do ul. Piłsudskiego. Wyremontowany zostanie również kolejny odcinek ul. Wilczej od ul. Piłsudskiego do ul. Leśnej – tam, oprócz nakładki asfaltowej, w pierwszej kolejności wyremontowane zostaną chodniki. Tym samym cała ulica Wilcza na Podłężu zyska nowe oblicze.
Ukończony już został remont chodnika przy ul. Ławczanej, który również był kontynuacją prac rozpoczętych w roku 2014, kiedy to została wymieniona nawierzchnia asfaltowa na części jezdni.
Na Osiedlu Stałym trwają prace MPWIMG_0521 (Kopiowanie)iK i SCE, które związane są z rozbudową sieci przesyłowych. Prace MZDiM przewidziane dla tego osiedla, to w związku z tym jedynie remont ul.  Armii Krajowej wzdłuż garaży i przy skrzyżowaniu zIMG_3681 (Kopiowanie) ul. Klonową.

Prace dotyczące rewitalizacji osiedli, zakończyły się także w Osiedlu Gagarina w Szczakowej. Wykonany został kompleksowy remont chodników, wraz z przebudową zatoki autobusowej przy tym osiedlu. W ubiegłym roku wykonano tam nową nawierzchnię asfaltową na wszystkich osiedlowych ulicach oraz zbudowano na miejscu drogi gruntowej nowy ciąg jezdny wokół osiedla.
Już niebawem rozpocznie się także przebudowa nawierzchni ul. Wandy, na odcinku od ul. Stojałowskiego do bloku nr 56.

2

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: