26
cze-2017

Wiosenno – letnie prace MZDiM w pigułce

Aktualności   /  
Ariańska - Wróblewskiego (Kopiowanie)

MZDiM jest w trakcie realizacji różnych zadań dotyczących poprawy jakości infrastruktury drogowo – chodnikowej w mieście. Remonty i przebudowy dotyczą dróg w różnych częściach miasta.

Trwa przebudowa ul. 700lecia w Jeleniu. Jest to kontynuacja prac ubiegłorocznych, dotyczących przebudowy odcinka od skrzyżowania z ulicą Ludwiki Wawrzyńskiej do skrzyżowania z ulicą Stanisława Kunickiego. Obecnie realizowane są prace na odcinku od skrzyżowania z ul. Drabowe Bagno do skrzyżowania z ul. Ludwiki Wawrzyńskiej. Przewidziane prace swym zakresem obejmują budowę odwodnienia oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodników i wjazdów do posesji z kostki betonowej wraz z wyróżnieniem skrzyżowań. W tej chwili trwają prace ziemne, związane z wykonaniem odwodnienia, które potrwać mają do końca lipca.

700 lecia kanalizacja (Kopiowanie)

ul. 700 lecia

Także na Osiedlu Stałym widać postępy robót – wykonany został już parking przy ul. Łukasiewicza 1 – 7, a także chodnik przy budynku nr 9 a i b. W tej chwili trwa przebudowa dwóch odcinków ulic:


Partyzantów wzdłuż bloku 32-34-36 i
Wyczółkowskiego od ul. Radosnej wzdłuż budynku 6-8.

Podbudowa na przedmiotowych drogach zostanie wzmocniona, a ulice wraz z chodnikami wzdłuż nich uzyskają nowe nawierzchnie (jezdni – asfalt, chodniki – kostka betonowej), całość dopełnią krawężniki z granitu. Dodatkowo w miejscu zniszczonych schodów terenowych wykonana zostanie pochylnia, która połączy chodnik ul. Partyzantów z ul. Wyczółkowskiego

Osiedle Stałe 001.

Osiedle Stałe

Prace trwają także na ul. Leśnej, gdzie w ramach kontynuacji rozpoczętych w roku 2016 prac związanych z rewitalizacją tej ulicy, remontowany jest chodnik wraz z wjazdami do posesji na odcinku od ul. Fredry do ul. Moniuszki. W następnej kolejności pracownicy MZDiM wykonają na tym odcinku nową nawierzchnię asfaltową (planowane rozpoczęcie prac związanych z wymianą nawierzchni jezdni to 27 czerwca 2017 r.)

Leśna (1 of 2) (Kopiowanie)

ul. Leśna

Startujemy też z programem Czas na Gruntówki, w ramach którego zmodernizowane zostaną wybrane drogi gruntowe. W pierwszej kolejności prace rozpoczną się na ul. Kunickiego w Jeleniu.

Kunickiego przed (Kopiowanie)

ul. Kunickiego

Poza tymi obszernymi zadaniami, MZDiM również siłami własnymi realizuje szereg robót polegających na odcinkowych remontach najbardziej zniszczonych nawierzchni jezdni w całym mieście. W tym roku prace takie wykonane zostały m. i n. na ul. Martyniaków, Wysoki Brzeg, a trwają obecnie w Szczakowej na ul. Ariańskiej – Wróblewskiego (zakończone) oraz na ul. Parkowej.

Ariańska - Wróblewskiego (Kopiowanie)

ul. Ariańska – Wróbielwskiego

Pracownicy MZDiM prowadzą także drobne, odcinkowe roboty polegające na poprawie stanu nawierzchni chodników – zakończone zostały one m. in. na ul. Szczakowskiej w rejonie Środowiskowego Domu Samopomocy, a trwają przy ul. Gwarków.

Gwarków chodnik (2 of 2) (Kopiowanie)

ul. Gwarków

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: