Wybór ofert

TytułPobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    94 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017 roku
1 pliki    92 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017r z podziałem na dwa rejony
1 pliki    100 pobrane
Pobierz
Przebudowa drogi gminnej ulicy 700-lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap 1 [km 0+0,00 ÷ km 0+581,30] (…)
1 pliki    107 pobrane
Pobierz
Rewitalizacja Osiedla Stałego etap I – budowa parkingów przy ul. Radosnej i ul. Łukasiewicza wraz z remontem ul. Radosnej i odcinków ulic: Wyczółkowskiego, Partyzantów,Sawickiej, Curie-Skłodowskiej (od strony parku)
1 pliki    112 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    98 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części
1 pliki    124 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    130 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”
1 pliki    126 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
1 pliki    146 pobrane
Pobierz
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w podziale na trzy części
1 pliki    189 pobrane
Pobierz
Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie
1 pliki    180 pobrane
Pobierz
Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie – zadanie nr 2
1 pliki    205 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowego walca drogowego tandemowego oscylacyjnego w klasie wagowej 8 ton
1 pliki    110 pobrane
Pobierz
Przebudowa nawierzchni ul. Północnej w Jaworznie z odwodnieniem, oświetleniem i elementami uspokojenia ruchu – etap I
1 pliki    168 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na dwa rejony
1 pliki    164 pobrane
Pobierz
Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie
1 pliki    158 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2016 roku
1 pliki    170 pobrane
Pobierz
Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie
1 pliki    131 pobrane
Pobierz
Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie
1 pliki    137 pobrane
Pobierz