Wybór ofert

TytułPobierz
Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów – etap I od wjazdu na teren Ośrodka z ulicy Bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów na łącznej powierzchni ~ 5000 m2
1 pliki    105 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017 roku w obrębie rejonu nr 2
1 pliki    121 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    99 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017 roku
1 pliki    97 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017r z podziałem na dwa rejony
1 pliki    105 pobrane
Pobierz
Przebudowa drogi gminnej ulicy 700-lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap 1 [km 0+0,00 ÷ km 0+581,30] (…)
1 pliki    113 pobrane
Pobierz
Rewitalizacja Osiedla Stałego etap I – budowa parkingów przy ul. Radosnej i ul. Łukasiewicza wraz z remontem ul. Radosnej i odcinków ulic: Wyczółkowskiego, Partyzantów,Sawickiej, Curie-Skłodowskiej (od strony parku)
1 pliki    120 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    104 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części
1 pliki    130 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    136 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”
1 pliki    132 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
1 pliki    151 pobrane
Pobierz
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w podziale na trzy części
1 pliki    194 pobrane
Pobierz
Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie
1 pliki    185 pobrane
Pobierz
Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie – zadanie nr 2
1 pliki    210 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowego walca drogowego tandemowego oscylacyjnego w klasie wagowej 8 ton
1 pliki    116 pobrane
Pobierz
Przebudowa nawierzchni ul. Północnej w Jaworznie z odwodnieniem, oświetleniem i elementami uspokojenia ruchu – etap I
1 pliki    173 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na dwa rejony
1 pliki    170 pobrane
Pobierz
Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie
1 pliki    162 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2016 roku
1 pliki    175 pobrane
Pobierz