Wybór ofert

TytułPobierz
Wykonanie odwodnienia ul. Prostej, Pięknej, Kolorowej i Pogodnej w Jaworznie – Etap I: odwodnienie rowami od potoku Kozi Bród do ul. Kolorowej
1 pliki    205 pobrane
Pobierz
Ulica Luszowicka w Jaworznie – modernizacja gruntowego odcinka drogi powiatowej
1 pliki    215 pobrane
Pobierz
Przebudowa ulicy Dąb w Jaworznie od km 0+862,66 (przekrój nr 6) do km 1+893,84 (przekrój nr 65), długości 1 031,18 m
1 pliki    234 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wysięgnikiem wielofunkcyjnym, piłą do cięcia gałęzi i głowicą koszącą.
1 pliki    205 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnacej w pasach drogowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2015r.
1 pliki    198 pobrane
Pobierz