04
mar-2022

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane środkami komunikacji miejskiej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie

Aktualności   /  

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 8 pkt 2 i art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), ustala się bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie dla obywateli Ukrainy na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu mogącego potwierdzić tożsamość i narodowość.

Treść Zarządzenia dostępna w załączeniu:

Zarządzenie PM Jaworzna w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane środkami komunikacji miejskiej przez PKM Jaworzno

 

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: