Zespół ds. Zajęcia Pasa Drogowego

Elżbieta Ćwik
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 16; tel: 614 23 05
Katarzyna Kwarcińska
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 16; tel: 614 23 05
Andrzej Buchacz
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 16; tel: 614 23 05