Archiwum

Wiejska1
0 komentarze / 0 głosów

W ramach programu Czas Na Gruntówki pracownicy MZDiM rozpoczęli dzisiaj prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na gruntowym odcinku bocznego odgałęzienia ul. Wiejskiej. Dzisiaj trwają prace polegające na uporządkowaniu zieleni rosnącej wzdłuż pasa drogowego, jutro już rozpocznie się korytowanie. Program Czas Na Gruntówki realizowany jest w Mieście konsekwentnie od 2013 roku. W początkowych latach trwania […]

0 komentarze / 0 głosów
Ważenie sierpień itd
0 komentarze / 0 głosów

Najwyższa Izba Kontroli właśnie zakończyła w MZDiM kontrolę w zakresie ruchu pojazdów przeciążonych na obszarach zurbanizowanych. Okres objęty kontrolą to lata 2018 – 2020. Kontrola dotyczyła przygotowania jak i samej realizacji działań podejmowanych w celu eliminacji z ruchu w obszarach zurbanizowanych pojazdów przeciążonych. Gmina już od dawna sukcesywnie realizuje tego typu działania w sposób konsekwentny, […]

0 komentarze / 0 głosów