Akcja zima

W trakcie Akcji Zima, która trwa od 1 listopada 2020 r. obowiązkiem wykonawcy jest zajmowanie się zimowym utrzymaniem dróg i chodników w Mieście.

Także i w tym roku za Akcję Zima odpowiedzialna jest firma ZUKTZ Jacek Wieczorek z Bytomia.

Wszelkie zgłoszenia kierować należy pod numer dyspozytora:

501 269 163
bądź na adres mailowy:

jaworzno@zuktz.pl

Jeśli chodzi o utrzymanie Rynku, za to zadanie odpowiedzialni są pracownicy MZDiM.

GOTOWI DO „AKCJI ZIMA”