Zamówienia publiczne

  • organizowanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
  • prowadzenie pozostałych form zakupu materiałów i usług objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych
  • sporządzanie umów z wykonawcami
  • realizacja pozostałych zadań wynikającyh z ustawy PZP i innych przepisów w zakresie zamówień publicznych
  • prowadzenie rejestru umów

 

Szczegółowych informacji udzielają:
Anna Stus-Sośnierz- tel. 32 614 23 02, pok. nr 15.

Rejestr umów zawartych przez MZDIM:

Centralny rejestr umów-2013 – PDF

Centralny rejestr umów-2014 – PDF

Centralny rejestr umów-2015-r – PDF

Centralny rejestr umów 2016 – PDF

Centralny Rejestr Umów 2017 – PDF

Centralny rejestr umów-2018 – PDF

Centralny rejestr umów-2019 – PDF

Centralny rejestr umów 2020 – PDF

Centralny Rejestr Umów 2021 – PDF

Centralny Rejestr Umów 2022 – PDF