Aktualności

1 of 39
rejon ul. Podgórskiej
0 komentarze / 0 głosów

Pod nadzorem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów powstają drogi dojazdowe do terenów mieszkaniowych. Łącznie powstanie ok. 2,5 km nowych dróg. Zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.    W rejonie ul. Piekarskiej i ul. Podgórskiej drogi posiadają już asfaltową nawierzchnię. Droga na Gigancie została „wydłużona” o 446 m, natomiast w rejonie Borów powstały odcinki […]

0 komentarze / 0 głosów
Kiosk_obrazek
0 komentarze / 0 głosów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ogłasza przetarg ustny  w formie licytacji stawki czynszu za  gminny lokal będący w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, zlokalizowany na terenie Miejskiego Centrum Integracji Transportu Jaworzno, stanowiący część nieruchomości zabudowanej wiatą przystankową, położoną w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na przystanku Centrum.   Przetarg odbędzie się […]

0 komentarze / 0 głosów
Chodnik przy ul. Młyny Serafińskie (w rejonie tzw. "ulic królewskich")
0 komentarze / 0 głosów

Decyzją Mieszkańców, w mieście powstały nowe chodniki i parkingi. Zadania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego cieszą się ogromną popularnością w głosowaniu w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku, w odpowiedzi na wynik głosowania, MZDiM wykonał prace parkingowo-chodnikowe w różnych częściach miasta.    Pomysłodawcami zwycięskich projektów byli Pani Angelika Woźniak oraz Panowie Radni – […]

0 komentarze / 0 głosów

Petycja Mieszkańców dotycząca linii 304 Odpowiedź na petycję  

0 komentarze / 0 głosów
rejon ulicy Podgórskiej
0 komentarze / 0 głosów

Wracamy do tematu budowy dróg dojazdowych do terenów pod zabudowę mieszkaniową. Prace realizowane pod nadzorem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wyraźnie postępują. Zadanie jest finansowane z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wkrótce w mieście powstanie prawie 2,5 km nowych dróg, które umożliwią „otwarcie” nowych terenów mieszkaniowych w mieście i pozwolą na dojazd do nich. Warto wspomnieć, […]

0 komentarze / 0 głosów

Zarządzenie Nr GK.0050.336.2022 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały nr XLIV/592/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Zarządzenie wykonawcze plac Górników

0 komentarze / 0 głosów
Kiosk_obrazek
0 komentarze / 0 głosów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie ogłasza przetarg ustny w formie licytacji stawki czynszu za gminny lokal będący w zarządzie MZDiM, zlokalizowany na terenie Miejskiego Centrum Integracji Transportu Jaworzno, stanowiący część nieruchomości zabudowanej wiatą przystankową, położoną w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na przystanku Centrum, kier. Katowice.   Przetarg odbędzie się 4 sierpnia 2022 r. […]

0 komentarze / 0 głosów