Aktualności

1 of 20

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, jako zarządca przestrzeni publicznych, otrzymał w administrację Wodny Plac Zabaw na Plantach. Od daty otwarcia, t.j. 10 sierpnia 2018 r. utrzymanie Wodnego Placu Zabaw na Plantach należy do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MZDiM (wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora MZDiM) jego wykonanie w części […]

1 komentarze / 0 głosów
20180720_JezuRatuj1
0 komentarze / 0 głosów

W Ciężkowicach trwają właśnie kolejne prace, mające wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców w rejonie ulic ks. Mroczka – Ciężkowickiej. Proponowane rozwiązania mają przede wszystkim ułatwić komunikację dzieci z pobliską szkołą.  Obecnie wykonywane są fragmenty chodników, mające umożliwić przesunięcie przejścia dla pieszych, znajdującego się w rejonie przystanku przy ul. ks. A. Mroczka […]

0 komentarze / 0 głosów

  Treść petycji: Petycja – OR Centrum Odpowiedź: Odpowiedz na petycję

0 komentarze / 0 głosów
OST alejka (1 of 4) (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Widać już postępy rozpoczętych w czerwcu prac, związanych z rewitalizacją części Parku Lotników na Osiedlu Stałym. Zakres robót obejmuje remont alejki, będącej przedłużeniem ul. Tysiąclecia w stronę dawnej fontanny. Obecnie na ukończeniu jest wymiana starych krawężników, zarówno wzdłuż alejki, jak i przy ławeczkach. W następnej kolejności wymieniona zostanie asfaltowa nawierzchnia. Oprócz tego wzdłuż deptaka zamontowane […]

0 komentarze / 0 głosów
Śródmieście-
0 komentarze / 0 głosów

Zapraszamy do zapoznania się z pracami MZDiM w Śródmieściu oraz planami jednostki na przyszłość Prezentacja  

0 komentarze / 0 głosów
1
0 komentarze / 0 głosów

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, którą przedstawił Dyrektor MZDiM Paweł Bednarek Mieszkańcom Dąbrowy Narodowej i Łubowca, podczas spotkania z Prezydentem Miasta. Slajdy przedstawiają prace wykonane przez MZDiM w tamtych dzielnicach w latach 2014 – 2018.

0 komentarze / 0 głosów
1
0 komentarze / 0 głosów

Poniżej przedstawiamy slajdy prezentacji multimedialnej podsumowującej zrealizowane na Borach prace MZDiM z lat 2014 – 2018.

0 komentarze / 0 głosów
1
0 komentarze / 0 głosów

Poniżej przedstawiamy slajdy kolejnej prezentacji, które MZDiM przygotował na spotkanie Prezydenta Miasta Jaworzna z Mieszkańcami Szczakowej. Ujęte zostały w niej wszelkie remonty, naprawy, przebudowy, inwestycje, zarówno drogowe, jak i oświetleniowe itd, z lat 2014 – 2018. Zapraszamy do czytania:

0 komentarze / 0 głosów
1
0 komentarze / 0 głosów

Poniżej przedstawiamy prezentację przygotowaną na spotkanie Prezydenta Miasta Jaworzna z Mieszkańcami Jelenia. Informacje zawarte na slajdach dotyczą robót wykonanych przez MZDiM w dzielnicy w latach 2014 – 2018.

0 komentarze / 0 głosów