Aktualności

1 of 31
Cezarówka Dolna
0 komentarze / 0 głosów

Oprócz wymienionych niżej obszerniejszych zadań, MZDiM zajmuje się całą gamą prac bieżących, związanych z utrzymaniem wszelkiej infrastruktury będącej w zarządzie jednostki. Są to zarówno prace dotyczące odnawiania oznakowania poziomego, napraw i uzupełniania oznakowania pionowego, ale także prace pielęgnacyjne zieleni w pasie drogowym i w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM, utrzymanie zbiorników retencyjnych, a także koszenie. W […]

0 komentarze / 0 głosów
MCIT
0 komentarze / 0 głosów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ogłasza przetarg ustny w formie licytacji stawki czynszu za gminny lokal będący w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, zlokalizowany na terenie Miejskiego Centrum Integracji Transportu Jaworzno, stanowiący część nieruchomości zabudowanej wiatą przystankową, położony w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na przystanku Centrum. Przetarg odbędzie się 16 […]

0 komentarze / 0 głosów
Wiosny Ludów1
0 komentarze / 0 głosów

Już niewiele dzielni nas od całościowego efektu prac remontowych na drodze łączącej jedne z większych osiedli w Jaworznie – Byczynę i Jeleń. MZDiM jest już na zaawansowanym etapie prac polegających na poprawie stanu technicznego nawierzchni jezdni ul. Wiosny Ludów, poprzez ułożenie nowej nawierzchni na odcinku leśnym – aż do ul. Abstorskich w Byczynie. Był to […]

0 komentarze / 0 głosów
przejścia_odnowa
0 komentarze / 0 głosów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, kontynuuje obecnie prace polegające na odnowieniu oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych. W ostatnim czasie roboty zrealizowane zostały kompleksowo na Osiedlu Gigant, gdzie odmalowano kilkanaście przejść dla pieszych. Dalsza część prac realizowana jest na przejściach dla pieszych w Centrum, a także na starym […]

0 komentarze / 0 głosów
93423759_2863301890452938_9137203722902831104_n
0 komentarze / 0 głosów

RYNEK. Nie całkiem Od.Nowa Jak zapowiadano początkiem bieżącego roku, MZDiM rozpoczął cykl prac, związanych z modernizacjami części infrastruktury, znajdującej się na jaworznickim Rynku. W pierwszej kolejności prace dotyczyły fontann umiejscowionych w dolnej części Rynku przy jaworze (tzw. skoczków). Z uwagi na wysłużone elektrozawory zmieniona została technologia działania fontann. Wcześniejsze rozwiązanie, z uwagi na częste – nawet […]

0 komentarze / 0 głosów
MCIT
0 komentarze / 0 głosów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, ogłasza przetarg ustny w formie licytacji stawki czynszu za gminny lokal będący w zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, zlokalizowany na terenie Miejskiego Centrum Integracji Transportu Jaworzno, stanowiący część nieruchomości zabudowanej wiatą przystankową, położony w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na przystanku Centrum. Przetarg odbędzie się 29 […]

0 komentarze / 0 głosów
Korespondencja jaw pl canva (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Postanowiliśmy dokumentować „starania” lokalnego „wydawnictwa”, z myślą o innych odbiorcach. Warto wiedzieć jakimi sformułowaniami i z góry założonymi tezami w samych pytaniach kieruje się lokalne „wydawnictwo”- które to prezentuje się jako obiektywne i takie, które chce, aby „miasto stało się lepsze”… „Efektem” zamieszczonej korespondencji jest „materiał na: https://www.facebook.com/106397262723845/posts/3591592567537613/

0 komentarze / 0 głosów
Wiejska1
0 komentarze / 0 głosów

W ramach programu Czas Na Gruntówki pracownicy MZDiM rozpoczęli dzisiaj prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na gruntowym odcinku bocznego odgałęzienia ul. Wiejskiej. Dzisiaj trwają prace polegające na uporządkowaniu zieleni rosnącej wzdłuż pasa drogowego, jutro już rozpocznie się korytowanie. Program Czas Na Gruntówki realizowany jest w Mieście konsekwentnie od 2013 roku. W początkowych latach trwania […]

0 komentarze / 0 głosów