Aktualności

1 of 25
Przestrzenie publiczne mzdim
0 komentarze / 0 głosów

MZDiM w tym roku skupia się głównie na pracach w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz utrzymaniu administrowanych przez siebie przestrzeni publicznych. Wykonujemy doraźne – odcinkowe remonty i naprawy najbardziej zniszczonych fragmentów dróg. W tym roku tego typu prace zostały przeprowadzone już m. in. na różnych fragmentach ul. Katowickiej oraz ul. Martyniaków. Prace utrzymaniowe prowadzone są […]

0 komentarze / 0 głosów
MZDIMWIOSENNE PORZĄDKI MZDIM
0 komentarze / 1 głosów

Wiosenne porządki MZDiM Gdy tylko stopniał śnieg, a mróz nieco odpuścił, MZDiM zaczął skupiać swoje siły na porządkowaniu przestrzeni publicznych i pasów drogowych po zimie. Wiosenne porządki to głównie zbieranie śmieci, zamiatanie – zarówno ręczne jak i mechaniczne za pomocą samojezdnych zamiatarek ulicznych i chodnikowych, mycie znaków drogowych, wiat przystankowych, czy czyszczenie słupów i tablic […]

0 komentarze / 1 głosów
Sobieskiego 1
0 komentarze / 0 głosów

Kontynuujemy prace związane ze zwiększaniem bezpieczeństwa w Mieście, szczególnie w rejonach placówek oświatowych. Dzisiaj zamontowana została tablica informująca kierowców o drodze dzieci do szkoły na ul. Sobieskiego w rejonie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Wolności w Szczakowej. Jest to dalszy ciąg działań, zmierzających do doposażenia infrastrktury miejskiej tak, by zapewniała ona maksymalne bezpieczeństwo […]

0 komentarze / 0 głosów
Najważniejsze prace MZDiM
0 komentarze / 0 głosów

1. Skałka – Osiedle Skałka – rewitalizacja – remont nawierzchni dróg i chodników – rewitalizacja części osiedla: Po zakończeniu pierwszej części rewitalizacji dróg i ciągów pieszych na osiedlu Skałka, MZDiM uporządkował oznakowanie w tamtym rejonie. Po rozpatrzeniu wniosków mieszkańców i dokładnej analizie MZDiM postanowił rozszerzyć  strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h i ustanowić strefę ruchu […]

0 komentarze / 0 głosów
Ścinanie poboczy 2
0 komentarze / 0 głosów

Trwają prace związane ze ścinaniem poboczy.Obecnie prace wykonywane są na DK 79 w rejonie Centrum. W najbliższych dniach podobne roboty realizowane będą także w innych częściach Miasta. To najszybszy i najtańszy zabieg drogowy, pozwalający chronić nawierzchnię dróg przed wodami opadowymi i rozmarzaniem nawierzchni. Każda droga narażona jest na szkodliwe działanie wody i mrozu. Dzięki usuwaniu […]

0 komentarze / 0 głosów
strefa skałka
0 komentarze / 1 głosów

Po zakończeniu pierwszej części rewitalizacji dróg i ciągów pieszych na osiedlu Skałka, która została zrealizowana końcem ubiegłego roku, MZDiM przystąpił do uporządkowania oznakowania w tamtym rejonie. Po rozpatrzeniu wniosków mieszkańców i dokładnej analizie MZDiM postanowił rozszerzyć  strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h i ustanowić strefę ruchu na drogach wewnętrznych. W strefie ruchu obowiązuje porządek dotyczący […]

0 komentarze / 1 głosów
20190128_113233-01
0 komentarze / 1 głosów

MZDiM w trakcie realizacji przez wykonawcę Akcji Zima prowadzi kontrolę przeprowadzonych przez firmę działań. Przypominamy, że MZDiM nie jest „spółką”, która odśnieża, a jednostką Gminy, która m.in. w drodze postępowania przetargowego odbywającego się w oparciu o Ustawę PZP, zleca zimowe utrzymanie Miasta. Miasto – mimo, że w całości obsługiwane przez jedną firmę – na potrzeby […]

0 komentarze / 1 głosów
20190117_085856-01
0 komentarze / 0 głosów

W okresie zimowym MZDiM, oprócz działań polegających na usuwaniu z dróg i chodników śniegu oraz śliskości, prowadzi bieżące prace utrzymaniowo – naprawcze. Przede wszystkim dokonywane są doraźne naprawy na fragmentach jezdni. Przy użyciu tzw. masy na zimno MZDiM jest w stanie szybko i sprawnie usunąć niebezpieczne ubytki w jezdniach. Technologia taka może być stosowana przy […]

0 komentarze / 0 głosów