Sekcja organizacyjna

Tutaj załatwisz:

  • prowadzenie spraw kadrowych,
  • kompleksowa obsługa kancelaryjna,
  • obsługa sekretariatu,
  • prowadzenie archiwum zakładowego MZDiM,
  • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworznie w zakresie organizacji robót publicznych i prac społecznie użytecznych.
Marta Wierzbowska - Kierownik
Sekcja Organizacyjna
pokój nr 15; tel. 32 614 23 16
Aneta Mrożek
Sekcja Organizacyjna
pokój nr 9; tel. 32 614 23 00
Marta Niciarz
Sekcja Organizacyjna
pokój nr 9; tel. 32 614 23 00