Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
Specjalista w Sekcji Administracyjnej
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I MOSTÓW
W JAWORZNIE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Specjalista w Sekcji Administracyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jaworznie wybrana została Pani Agnieszka Sarga zamieszkała w Jaworznie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Procedura naboru na ww. stanowisko obejmowała II etapy: analiza ofert pracy pod względem formalnym oraz rozmowa kwalifikacyjna. Pani Agnieszka Sarga jako jedyna spełniła wszystkie wymagania formalne a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością ustaw i przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku, dowodząc tym samym, że posiada kwalifikacje niezbędne do właściwej realizacji powierzonych zadań.

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jaworznie
Paweł Bednarek