Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
Inspektor w Dziale Inżynierii
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I MOSTÓW
W JAWORZNIE

Informacja o wynikach naboru – POBIERZ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
Specjalista w Dziale Przestrzeni Publicznej
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I MOSTÓW
W JAWORZNIE

Informacja o wynikach naboru – POBIERZ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
Inspektor w Sekcji Księgowej

W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I MOSTÓW
W JAWORZNIE

Informacja o wynikach naboru – POBIERZ