Wyniki naboru

Jaworzno 14 lutego 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
Starszy Referent w Dziale Przestrzeni Publicznej
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I MOSTÓW
W JAWORZNIE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Przestrzeni Publicznej w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jaworznie wybrana została Pani Izabela Lach zamieszkała w Jaworznie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Procedura naboru na ww. stanowisko obejmowała II etapy: analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Trzy kandydatki spełniły wymagania formalne natomiast Pani Izabela Lach podczas rozmowy kwalifikacyjnej w największym stopniu wykazała , że posiada wiedzę, predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy na oferowanym stanowisku.

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jaworznie
Paweł Bednarek

Jaworzno, 20 marca 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I MOSTÓW
W JAWORZNIE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Podinspektor w Sekcji Organizacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jaworznie wybrana została Pani Anna Kardas zamieszkała w Jaworznie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Procedura naboru na ww. stanowisko obejmowała II etapy: analiza ofert pracy pod względem formalnym oraz rozmowa kwalifikacyjna. Pani Anna Kardas spełniła wszystkie wymagania formalne a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością ustaw i przepisów prawa mających zastosowanie na wymienionym stanowisku, dowodząc tym samym, że posiada kwalifikacje niezbędne do właściwej realizacji powierzonych zadań.

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jaworznie
Paweł Bednarek