Wyniki naboru

Jaworzno 22 września 2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
Referent w Dziale GEOsfera
W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I MOSTÓW
W JAWORZNIE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej na stanowisko Referenta w Dziale GEOsfera w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jaworznie wybrana została Pani Marzena Hapczyk zamieszkała w Jaworznie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Procedura naboru na ww. stanowisko obejmowała II etapy: analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Dwie kandydatki spełniły wymagania formalne natomiast jedynie Pani Marzena Hapczyk podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, że posiada wiedzę, predyspozycje i umiejętności niezbędne do pracy na oferowanym stanowisku.
Z powyższych względów postanowiono o obsadzeniu jednego stanowiska pracy.

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jaworznie
Paweł Bednarek