Dział Inżynierii

Tutaj załatwisz:

  • modernizacja, remonty dróg i obiektów mostowych
  • utrzymanie systemów kanalizacji deszczowych
  • roboty w pasie drogowym
  • awaryjne zajęcie pasa drogowego
  • lokalizowanie i umieszczanie reklam w pasie drogowym
Alfred Kozub - Kierownik
Dział Inżynierii
pokój nr 22; tel. 32 614 23 00
Marcin Ciepły
Dział Inżynierii
pokój nr 17; tel. 32 614 23 07
Tadeusz Kiljan
Dział Inżynierii
pokój nr 17; tel. 32 614 23 07
Marta Trębecka-Ryś
Dział Inżynierii
pokój nr 17; tel. 32 614 23 09
Elżbieta Ćwik
Dział Inżynierii
pokój nr 16; tel: 614 23 05
Katarzyna Kwarcińska
Dział Inżynierii
pokój nr 16; tel: 614 23 05
Andrzej Buchacz
Dział Inżynierii
pokój nr 16; tel: 614 23 05