Dział Inżynierii

Tutaj załatwisz:

  • inżynieria ruchu drogowego
  • komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • modernizacja, remonty dróg i obiektów mostowych
  • utrzymanie systemów kanalizacji deszczowych
  • lokalizacja i przebudowa zjazdów z dróg
  • lokalizacja urządzeń obcych w drogach
  • lokalizacja obiektów budowlanych w mniejszej odległości od dróg niż określoną w ustawie o drogach publicznych.
Alfred Kozub - Kierownik
Dział Inżynierii
pokój nr 22; tel. 32 614 23 00
Marta Trębecka-Ryś
Dział Inżynierii
pokój nr 21; tel. 32 614 23 09
Marcin Ciepły
Dział Inżynierii
pokój nr 21; tel. 32 614 23 09
Tadeusz Kiljan
Dział Inżynierii
pokój nr 17; tel. 32 614 23 07
Bronisław Broda
Dział Inżynierii
pokój nr 17; tel. 32 614 23 07