Dział Inżynierii

Tutaj załatwisz:

  • modernizacja, remonty dróg i obiektów mostowych
  • utrzymanie systemów kanalizacji deszczowych
  • roboty w pasie drogowym
  • awaryjne zajęcie pasa drogowego
  • lokalizowanie i umieszczanie reklam w pasie drogowym
Marcin Ciepły - Kierownik
Dział Inżynierii
pokój nr 10; tel. 32 614 23 07

 

Daniel Bujniuk
Dział Inżynierii
pokój nr 11; tel. 614 23 07
Marta Trębecka-Ryś
Dział Inżynierii
pokój nr 11; tel. 32 614 23 07
Artur Wojciechowski
Dział Inżynierii
pokój nr 11; tel. 32 614 23 07
Ilona Wygoda
Dział Inżynierii
pokój nr 11; tel. 32 614 23 07
Elżbieta Ćwik
Dział Inżynierii
pokój nr 16; tel: 614 23 05
Katarzyna Kwarcińska
Dział Inżynierii
pokój nr 16; tel: 614 23 05