Dział Inżynierii

Tutaj załatwisz:

  • modernizacja, remonty dróg i obiektów mostowych
  • utrzymanie systemów kanalizacji deszczowych
  • roboty w pasie drogowym
  • awaryjne zajęcie pasa drogowego
  • lokalizowanie i umieszczanie reklam w pasie drogowym
Nikodem Motyka - Kierownik
Dział Inżynierii
pokój nr 20; tel. 32 614 23 00
Monika Mikłas - Zastępca Kierownika
Dział Inżynierii
pokój nr 18; tel. 32 614 23 00
Daniel Bujniuk
Dział Inżynierii
pokój nr 21; tel. 614 23 07
Marta Trębecka-Ryś
Dział Inżynierii
pokój nr 18; tel. 32 614 23 07
Wiktoria Bębenek
Dział Inżynierii
pokój nr 21; tel: 614 23 00
Artur Wojciechowski
Dział Inżynierii
pokój nr 18; tel. 32 614 23 07
Agnieszka Cichoń
Dział Inżynierii
pokój nr 21; tel: 614 23 05
Agnieszka Leśnicka
Dział Inżynierii
pokój nr 22; tel: 614 23 05
Adam Duda
Dział Inżynierii
pokój nr 22; tel: 614 23 05