Dział Zarządzania Drogami

Tutaj załatwisz:

  • utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego
  • wydawanie pozwoleń na pojazdy nienormatywne
  • uzgodnienie na przejazd pojazdów nienormatywnych
  • kontrola pojazdów
  • lokalizacja i przebudowa zjazdów z dróg
  • lokalizacja urządzeń obcych w drogach z wył. reklam i stoisk handlowych
  • lokalizacja obiektów budowlanych w mniejszej odległości od dróg niż określoną w ustawie o drogach publicznych.
Anna Cyba - Kierownik
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 10; tel: 614 23 00
Agata Piechnik
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 11; tel: 614 23 12
Ewa Brogowska
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 11; tel: 614 23 12
Marzena Golczyk
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 18; tel: 614 23 12
Elżbieta Ćwik
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 16; tel: 614 23 00
Katarzyna Kwarcińska
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 16; tel: 614 23 00