Dział Zarządzania Drogami

Tutaj załatwisz:

  • roboty w pasie drogowym
  • awaryjne zajęcie pasa drogowego
  • lokalizowanie i umieszczanie reklam w pasie drogowym
  • utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego
  • wydawanie pozwoleń na pojazdy nienormatywne
  • uzgodnienie na przejazd pojazdów nienormatywnych
  • kontrola pojazdów
Nikodem Motyka - Kierownik
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 10; tel: 614 23 00
Agata Piechnik
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 18; tel: 614 23 12
Anna Cyba
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 18; tel: 614 23 12
Adam Duda
Dział Zarządzania Drogami
2 piętro, drugi pokój, prawa strona; tel: 614 23 00
Tomasz Kręcichwost
Dział Zarządzania Drogami
2 piętro, 2 piętro, drugi pokój, prawa strona; tel: 614 23 00
Agnieszka Cichoń
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 20; tel: 614 23 00
Agnieszka Leśnicka
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 20; tel: 614 23 00
Elżbieta Ćwik
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 16; tel: 614 23 05
Katarzyna Kwarcińska
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 16; tel: 614 23 05
Andrzej Buchacz
Dział Zarządzania Drogami
pokój nr 16; tel: 614 23 05