Informatyk

Miłosz Czopik
Informatyk
pokój nr 19; tel. 32 614 23 00