Przetargi

TytułPobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco” .
1 pliki    pobrane
Pobierz
Modernizacja infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych w Jaworznie
1 pliki    4 pobrane
Pobierz
Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie na terenie części działki nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna przy ulicy Św. Wojciecha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu
2 pliki    21 pobrane
Pobierz
.Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2018 roku w Rejonie nr 2.
1 pliki    26 pobrane
Pobierz
Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających w pasach drogowych i poza pasami drogowymi oraz remonty urządzeń odwadniających na terenie miasta Jaworzna w 2018r.
1 pliki    39 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
4 pliki    35 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2018 roku z podziałem na dwa rejony
1 pliki    39 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    64 pobrane
Pobierz
Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych w Jaworznie
1 pliki    64 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    56 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2018 roku
1 pliki    54 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony
2 pliki    56 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    49 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
2 pliki    60 pobrane
Pobierz
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 Pb rozliczana w systemie bezgotówkowym do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego
1 pliki    59 pobrane
Pobierz
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym
2 pliki    105 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco
1 pliki    95 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna w obrębie Rejonu nr 2
1 pliki    175 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części” Część nr I: ”Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym” Część nr II: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy.
3 pliki    127 pobrane
Pobierz
Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających na terenie miasta Jaworzna w 2017 roku
1 pliki    167 pobrane
Pobierz