Przetargi

TytułPobierz
Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Jaworznie
1 pliki    7 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
2 pliki    7 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco
1 pliki    10 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
2 pliki    49 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
2 pliki    28 pobrane
Pobierz
Remont i modernizacja nawierzchni chodników i schodów terenowych na terenie Jaworzna
1 pliki    45 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2019 roku
1 pliki    34 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2019r.
1 pliki    53 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
1 pliki    78 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony
2 pliki    74 pobrane
Pobierz
Remont ulicy Gwardzistów na odcinku od ulicy Krakowskiej do ulicy Kościelnej w Jaworznie w zakresie nawierzchni chodników i wjazdów do posesji
1 pliki    76 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części” Część nr I: ”Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym” Część nr II: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy.
4 pliki    97 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”
2 pliki    76 pobrane
Pobierz
Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie
2 pliki    117 pobrane
Pobierz
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. w podziale na dwie części” Część nr 1: ”Ubezpieczenie majątku i Odpowiedzialności Cywilnej” Część nr 2: „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych.
7 pliki    74 pobrane
Pobierz
Budowa oświetlenia – wyróżnienia 12 przejść dla pieszych na terenie miasta Jaworzna
2 pliki    85 pobrane
Pobierz
Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie na terenie części działki nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna przy ulicy Św. Wojciecha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu
2 pliki    105 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco” .
1 pliki    75 pobrane
Pobierz
Modernizacja infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych w Jaworznie
1 pliki    81 pobrane
Pobierz
Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie na terenie części działki nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna przy ulicy Św. Wojciecha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu
2 pliki    104 pobrane
Pobierz