Przetargi

TytułPobierz
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 Pb rozliczana w systemie bezgotówkowym do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego
1 pliki    22 pobrane
Pobierz
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym
2 pliki    70 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco
1 pliki    54 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna w obrębie Rejonu nr 2
1 pliki    136 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części” Część nr I: ”Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym” Część nr II: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy.
3 pliki    87 pobrane
Pobierz
Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających na terenie miasta Jaworzna w 2017 roku
1 pliki    120 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej – wielofunkcyjnego nośnika narzędzi
2 pliki    76 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017 roku w obrębie rejonu nr 2
1 pliki    81 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
1 pliki    82 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
2 pliki    65 pobrane
Pobierz
Budowa sieci oświetleniowej ul. Drozdowej w Jaworznie
2 pliki    169 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania na gorąco
3 pliki    63 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony
7 pliki    307 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017roku w obrębie rejonu nr 2
5 pliki    78 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017 roku
2 pliki    158 pobrane
Pobierz
Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów – etap I od wjazdu na teren Ośrodka z ulicy Bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów na łącznej powierzchni ~ 5000 m2
5 pliki    131 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017 roku z podziałem na dwa rejony
2 pliki    93 pobrane
Pobierz
Rewitalizacja Osiedla Stałego etap I – budowa parkingów przy ul. Radosnej i ul. Łukasiewicza wraz z remontem ul. Radosnej i odcinków ulic: Wyczółkowskiego, Partyzantów,Sawickiej, Curie-Skłodowskiej (od strony parku).
2 pliki    286 pobrane
Pobierz
Przebudowa drogi gminnej ulicy 700-lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów o posesji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap 1(…)
4 pliki    294 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    114 pobrane
Pobierz