Przetargi

TytułPobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części
1 pliki    1 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”
1 pliki    11 pobrane
Pobierz
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w zakresie posiadanego mienia i wykonywanej działalności od 01.01.2021r. do 31.12.2022 r. w podziale na dwie części: Część nr 1: ”Ubezpieczenie majątku i Odpowiedzialności Cywilnej” Część nr 2: „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych
4 pliki    13 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna w roku 2021
1 pliki    25 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową typu ciężkiego
5 pliki    41 pobrane
Pobierz
Przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie wykonania nawierzchni chodników w ramach projektu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. pn.: Piękniejsze Jaworzno-lepsze chodniki
4 pliki    81 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2020 roku
1 pliki    44 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
3 pliki    53 pobrane
Pobierz
Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Jaworznie oraz węzła sanitarnego i terenu zlokalizowanego w obrębie Wodnego Placu Zabaw w Jaworznie
2 pliki    286 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części
2 pliki    64 pobrane
Pobierz
UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT. Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Jaworznie
5 pliki    63 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
2 pliki    49 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco
1 pliki    44 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
2 pliki    88 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
2 pliki    69 pobrane
Pobierz
Remont i modernizacja nawierzchni chodników i schodów terenowych na terenie Jaworzna
1 pliki    79 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2019 roku
1 pliki    78 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2019r.
1 pliki    314 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
1 pliki    125 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony
2 pliki    106 pobrane
Pobierz