Przetargi

TytułPobierz
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym
2 pliki    52 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco
1 pliki    47 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna w obrębie Rejonu nr 2
1 pliki    102 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części” Część nr I: ”Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym” Część nr II: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy.
3 pliki    66 pobrane
Pobierz
Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających na terenie miasta Jaworzna w 2017 roku
1 pliki    98 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej – wielofunkcyjnego nośnika narzędzi
2 pliki    61 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017 roku w obrębie rejonu nr 2
1 pliki    61 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
1 pliki    65 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
2 pliki    48 pobrane
Pobierz
Budowa sieci oświetleniowej ul. Drozdowej w Jaworznie
2 pliki    151 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania na gorąco
3 pliki    55 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony
7 pliki    282 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017roku w obrębie rejonu nr 2
5 pliki    70 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017 roku
2 pliki    145 pobrane
Pobierz
Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów – etap I od wjazdu na teren Ośrodka z ulicy Bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów na łącznej powierzchni ~ 5000 m2
5 pliki    114 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017 roku z podziałem na dwa rejony
2 pliki    84 pobrane
Pobierz
Rewitalizacja Osiedla Stałego etap I – budowa parkingów przy ul. Radosnej i ul. Łukasiewicza wraz z remontem ul. Radosnej i odcinków ulic: Wyczółkowskiego, Partyzantów,Sawickiej, Curie-Skłodowskiej (od strony parku).
2 pliki    259 pobrane
Pobierz
Przebudowa drogi gminnej ulicy 700-lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów o posesji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap 1(…)
4 pliki    268 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    98 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy.
2 pliki    93 pobrane
Pobierz