Sekcja ds. Informacji

SEKCJA DS. INFORMACJI
Izabela Miszczyk, Emilia Tura
2 piętro, pokój drugi, prawa strona, tel. 32 614 23 11,

e-mail: media@mzdim.jaworzno.pl