Sekcja ds. Informacji

SEKCJA DS. INFORMACJI
Izabela Miszczyk, Emilia Tura
pokój nr 26, tel. 32 614 23 00,

e-mail: media@mzdim.jaworzno.pl