Sekcja administracyjna

Tutaj załatwisz:

  • organizowanie przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
  • prowadzenie pozostałych form zakupu materiałów i usług objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych
  • sporządzanie umów z wykonawcami
  • realizacja pozostałych zadań wynikającyh z ustawy PZP i innych przepisów w zakresie zamówień publicznych
  • prowadzenie rejestru umów
  • usuwanie pojazdów z dróg
Anna Stus-Sośnierz - Kierownik
Sekcja Administracyjna
pokój nr 14; tel. 32 614 23 02
Piotr Kaletowski
Sekcja Administracyjna
pokój nr 11; tel. 32 614 23 02
Piotr Krawczyk
Sekcja Administracyjna
pokój nr 14; tel. 32 614 23 02
Marta Wróbel
Sekcja Administracyjna
pokój nr 14; tel. 32 614 23 02