Lider ds. Dostępności

Osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę w MZDiM, w godzinach pracy MZDiM (7:00 – 15:00) mogą skorzystać z pomocy specjalnie oddelegowanego do tego zadania pracownika MZDiM. Pracownik taki dostępny pod podanymi poniżej numerami telefonu, w razie niemożności dostania się przez osobę niepełnosprawną do budynku MZDiM przy ul. Krakowskiej 9, jest do dyspozycji petenta – w razie potrzeby uda się na parking przy MZDiM lub w inne umówione wcześniej miejsce, by pomóc załatwić sprawę.

KONTAKT:

534 176 349 – Izabela Miszczyk

e-mail: media@mzdim.jaworzno.pl