Wybór ofert

TytułPobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”
1 pliki    2 pobrane
Pobierz
Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie
1 pliki    12 pobrane
Pobierz
„Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. w podziale na dwie części” Część nr 1: ”Ubezpieczenie majątku i Odpowiedzialności Cywilnej” Część nr 2 „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych”
1 pliki    15 pobrane
Pobierz
Budowa oświetlenia – wyróżnienia 12 przejść dla pieszych
1 pliki    12 pobrane
Pobierz
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj ” związanych z realizacją zadania pn: Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie na terenie części działki nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna przy ulicy Św. Wojciecha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.
1 pliki    13 pobrane
Pobierz
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO NAPRAWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH W ZAKRESIE MIESZANKI MINERALNO–ASFALTOWEJ DO WBUDOWANIA „NA GORĄCO” .
1 pliki    17 pobrane
Pobierz
MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OSIEDLOWEJ W ZAKRESIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW, SCHODÓW TERENOWYCH W JAWORZNIE
1 pliki    16 pobrane
Pobierz
Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie na terenie części działki nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna przy ulicy Św. Wojciecha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu
1 pliki    23 pobrane
Pobierz
Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających w pasach drogowych i poza pasami drogowymi oraz remonty urządzeń odwadniających na terenie miasta Jaworzna w 2018r.
1 pliki    17 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2018 roku w Rejonie nr 2
1 pliki    23 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony
1 pliki    22 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
1 pliki    19 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej
2 pliki    37 pobrane
Pobierz
Unieważnienie postępowania – Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych w Jaworznie
1 pliki    35 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    38 pobrane
Pobierz
BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE W 2018 ROKU
1 pliki    42 pobrane
Pobierz
Unieważnienie – Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    48 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    41 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    65 pobrane
Pobierz
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 Pb rozliczana w systemie bezgotówkowym do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego
2 pliki    64 pobrane
Pobierz