Wybór ofert

TytułPobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Usługa kompleksowego ubezpieczenia MZDiM w Jaworznie w zakresie posiadanego mienia i wykonywanej działalności od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. w podziale na dwie części
1 pliki    132 pobrane
Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Roboty budowlane w rejonie ulic: Piekarskiej, Podgórskiej, Storczyków, Św. Wojciecha w Jaworznie polegające na utwardzeniu nawierzchni masą asfaltową” w ramach zadania pn: „Przygotowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Jaworznie – wytyczenie i budowa dróg dojazdowych do gminnych nieruchomości budowlanych”.
1 pliki    174 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2021r.
1 pliki    218 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2021r.
1 pliki    188 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2021r.
1 pliki    193 pobrane
Pobierz
„Przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie wykonania nawierzchni chodnikowych, miejsc postojowych i poboczy z podziałem na części w ramach projektu JBO 2021 pn. „Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach” – w zakresie części nr 3.
1 pliki    203 pobrane
Pobierz
„Przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie wykonania nawierzchni chodnikowych, miejsc postojowych i poboczy z podziałem na części w ramach projektu JBO 2021 pn. „Bezpieczne Jaworzno – nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach” – w zakresie części nr 1 i nr 2.
1 pliki    206 pobrane
Pobierz
UNIEWAŻNIENIE – Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2021r.
1 pliki    182 pobrane
Pobierz
Świadczenie usługi utrzymania czystości węzłów sanitarnych w obiektach zarządzanych przez MZDIM w Jaworznie w roku 2021
1 pliki    219 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części
1 pliki    200 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    199 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna w roku 2021
1 pliki    262 pobrane
Pobierz
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w zakresie posiadanego mienia i wykonywanej działalności od 01.01.2021r. do 31.12.2022 r. w podziale na dwie części: Część nr 1: ”Ubezpieczenie majątku i Odpowiedzialności Cywilnej” Część nr 2: „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych”
1 pliki    213 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową typu ciężkiego
1 pliki    210 pobrane
Pobierz
Przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie wykonania nawierzchni chodników w ramach projektu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. pn.: Piękniejsze Jaworzno-lepsze chodniki
1 pliki    213 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2020 roku
1 pliki    217 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
1 pliki    222 pobrane
Pobierz
Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Jaworznie oraz węzła sanitarnego i terenu zlokalizowanego w obrębie Wodnego Placu Zabaw w Jaworznie
1 pliki    258 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
1 pliki    219 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części
1 pliki    227 pobrane
Pobierz