Wybór ofert

TytułPobierz
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową typu ciężkiego
1 pliki    1 pobrane
Pobierz
Przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie wykonania nawierzchni chodników w ramach projektu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. pn.: Piękniejsze Jaworzno-lepsze chodniki
1 pliki    3 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2020 roku
1 pliki    8 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
1 pliki    19 pobrane
Pobierz
Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Jaworznie oraz węzła sanitarnego i terenu zlokalizowanego w obrębie Wodnego Placu Zabaw w Jaworznie
1 pliki    20 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
1 pliki    25 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części
1 pliki    26 pobrane
Pobierz
Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Jaworznie
1 pliki    24 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”
1 pliki    24 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
1 pliki    37 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    48 pobrane
Pobierz
Remont i modernizacja nawierzchni chodników i schodów terenowych na terenie Jaworzna
1 pliki    23 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2019 roku
1 pliki    46 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2019 roku
1 pliki    53 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony
1 pliki    292 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
1 pliki    292 pobrane
Pobierz
REMONT ULICY GWARDZISTÓW NA ODCINKU OD ULICY KRAKOWSKIEJ DO ULICY KOŚCIELNEJ W JAWORZNIE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I WJAZDÓW DO POSESJI
1 pliki    82 pobrane
Pobierz
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ SPRZĘTU BUDOWLANEGO W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI” CZĘŚĆ NR I: ”DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 PB ROZLICZANA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM” CZĘŚĆ NR II: „SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DO STACJI PALIW ODBIORCY.
1 pliki    67 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”
1 pliki    71 pobrane
Pobierz
Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie
1 pliki    86 pobrane
Pobierz