Wybór ofert

TytułPobierz
Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Jaworznie oraz węzła sanitarnego i terenu zlokalizowanego w obrębie Wodnego Placu Zabaw w Jaworznie
1 pliki    5 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
1 pliki    12 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części
1 pliki    11 pobrane
Pobierz
Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Jaworznie
1 pliki    12 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”
1 pliki    12 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
1 pliki    27 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    35 pobrane
Pobierz
Remont i modernizacja nawierzchni chodników i schodów terenowych na terenie Jaworzna
1 pliki    9 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2019 roku
1 pliki    34 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2019 roku
1 pliki    42 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony
1 pliki    277 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna.
1 pliki    46 pobrane
Pobierz
REMONT ULICY GWARDZISTÓW NA ODCINKU OD ULICY KRAKOWSKIEJ DO ULICY KOŚCIELNEJ W JAWORZNIE W ZAKRESIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW I WJAZDÓW DO POSESJI
1 pliki    69 pobrane
Pobierz
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ SPRZĘTU BUDOWLANEGO W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI” CZĘŚĆ NR I: ”DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 PB ROZLICZANA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM” CZĘŚĆ NR II: „SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DO STACJI PALIW ODBIORCY.
1 pliki    56 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”
1 pliki    59 pobrane
Pobierz
Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie
1 pliki    72 pobrane
Pobierz
„Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. w podziale na dwie części” Część nr 1: ”Ubezpieczenie majątku i Odpowiedzialności Cywilnej” Część nr 2 „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych”
1 pliki    69 pobrane
Pobierz
Budowa oświetlenia – wyróżnienia 12 przejść dla pieszych
1 pliki    72 pobrane
Pobierz
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj ” związanych z realizacją zadania pn: Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie na terenie części działki nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna przy ulicy Św. Wojciecha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.
1 pliki    66 pobrane
Pobierz
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO NAPRAWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH W ZAKRESIE MIESZANKI MINERALNO–ASFALTOWEJ DO WBUDOWANIA „NA GORĄCO” .
1 pliki    67 pobrane
Pobierz