Wybór ofert

TytułPobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna w obrębie Rejonu nr 2
1 pliki    11 pobrane
Pobierz
DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 PB ROZLICZANA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM
1 pliki    5 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco
1 pliki    20 pobrane
Pobierz
„Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony” – dotyczy Rejon nr 1
1 pliki    34 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części” Część nr II: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy.”
1 pliki    23 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: ”Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym”
1 pliki    24 pobrane
Pobierz
„Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony” dot. REJON nr 2
1 pliki    43 pobrane
Pobierz
Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających na terenie miasta Jaworzna w 2017 roku
1 pliki    39 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej – wielofunkcyjnego nośnika narzędzi.
1 pliki    36 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych w 2017r. w obrębie rejonu nr 2
1 pliki    45 pobrane
Pobierz
Unieważnienie – Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony” dot. REJON nr 1.
1 pliki    44 pobrane
Pobierz
Unieważnienie – Budowa sieci oświetleniowej ul. Drozdowej w Jaworznie
1 pliki    43 pobrane
Pobierz
Unieważnienie – Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
1 pliki    43 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    37 pobrane
Pobierz
Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów – etap I od wjazdu na teren Ośrodka z ulicy Bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów na łącznej powierzchni ~ 5000 m2
1 pliki    44 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017 roku w obrębie rejonu nr 2
1 pliki    41 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    37 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017 roku
1 pliki    43 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017r z podziałem na dwa rejony
1 pliki    42 pobrane
Pobierz
Przebudowa drogi gminnej ulicy 700-lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem i oświetleniem – etap 1 [km 0+0,00 ÷ km 0+581,30] (…)
1 pliki    63 pobrane
Pobierz