Sekcja ds. Bieżącego Utrzymania

Tutaj załatwisz:

  • bieżace naprawy nawierzchni jezdni i chodników
  • uzupełnianie pokryw studzienek kanalizacyjnych
  • naprawa studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych
Krzysztof Busch - Kierownik
Sekcja ds. Bieżącego Utrzymania
pokój nr 24; tel: 614 23 00
Łukasz Sikora
Sekcja ds. Bieżącego Utrzymania
pokój nr 25; tel: 614 23 00
Jacek Chodacki
Sekcja ds. Bieżącego Utrzymania
pokój nr 25; tel: 614 23 00
Piotr Paluch
Sekcja ds. Bieżącego Utrzymania
pokój nr 25; tel: 614 23 00