PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 rok – POBIERZ

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 ROK – POBIERZ

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2019 ROK –

POBIERZ

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2020 ROK –

POBIERZ