Dział Transportu i Infrastruktury

Tutaj załatwisz:

  • rozkłady jazdy
  • przepisy taryfowe
  • korzystanie z przystanków
  • utrzymanie sygnalizacji
  • oświetlenie uliczne
  • letnie oczyszczanie
  • zimowe utrzymanie
  • utrzymanie zieleni

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Robert Gawin - Kierownik
Dział Transportu i Infrastruktury
pokój nr 12; tel. 32 614 23 19
Anna Bagińska
Dział Transportu i Infrastruktury
pokój nr 17; tel. 32 614 23 15
Mirosław Dyl
Dział Transportu i Infrastruktury
pokój nr 13; tel. 32 614 23 14
Rafał Rygielski
Dział Transportu i Infrastruktury
pokój nr 13; tel. 32 614 23 14
Sławomir Świeżawski
Dział Transportu i Infrastruktury
pokój nr 13; tel. 32 614 23 14
Marta Szura
Dział Transportu i Infrastruktury
pokój nr 13; tel. 32 614 23 14