WYBIÓRCZA MANIPULACJA

W związku z zacytowaniem w wydaniu periodyku "Tydzień w Jaworznie" z dnia 30.10.2014 r. WYBIÓRCZO DOBRANEGO FRAGMENTU korespondencji kierowanej przez MZDiM w Jaworznie do Pana Senatora RP Bogusława Śmigielskiego (treść artykułu) pozwalamy sobie zamieścić pełną treść przedmiotowej odpowiedzi (odpowiedź MZDiM).
Zwracamy dodatkowo na marginesie uwagę, że korespondencję w sierpniu 2014 roku z MZDiM Jaworzno prowadził - jak w pismach zaznaczono - Senator RP Bogusław Śmiegielski, a nie uprawniony w sprawach wyborczych Komitet Wyborczy PO RP.

Ocenę rzetelności prezentacji materiału pozostawiamy do samodzielnego przemyślenia.

WNIOSEK DOCENIONY - CZEKAMY NA ZATWIERDZENIE.

Na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ukazała się wstępna lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Jednym z zakwalifikowanych wniosków w ramach dróg powiatowych jest projekt przebudowy ul. Dąb w Jeleniu. Przygotowane przez inspektorów MZDiM dokumenty aplikacyjne zostały pozytywnie zweryfikowane. Kwota dotacji, która miałaby być przyznana Gminie Jaworzno w 2015 roku opiewa na kwotęponad 2 milionów złotych. Wartość zgłoszonego odcinka inwestycji wynosi 4, 7 mln złotych.

Czytaj więcej...

NOWY CIĄG PIESZO-JEZDNY NA OSIEDLU GAGARINA

Dobiegła końca budowa nowego ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż bloków mieszkalnych przy ul. Gagarina. Na blisko 350 metrowym odcinku wykonana została podbudowa i ułożona nawierzchnia asfaltowa. Zakres prac osobiście nadzorował zastępca prezydenta miasta Tadeusz Kaczmarek. Zrealizowane zadanie zdecydowanie poprawi komunikację pieszą oraz dojazd do okolicznych garaży na tym osiedlu.

Czytaj więcej...

Thursday the 30th. Affiliate Network Reviews.