UTRUDNIENIA NA BATOREGO

W godzinach wieczornych 14 kwietnia na przejeździe kolejowym zlokalizowanym w ciągu ul. Batorego rozpoczną się prace remontowe związane z prowadzoną modernizacją linii kolejowej E 30. Tymczasowa organizacja ruchu według założeń będzie obowiązywała do 30 kwietnia. Ruch pojazdów będzie odbywał się drogą technologiczną. MZDiM apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.

W PIĄTEK MZDIM CZYNNY DO 12

Informujemy, że w Wielki Piątek 18 kwietnia Miejski Zarząd Dróg i Mostów przyjmuje Mieszkańców i Interesantów w godzinach od 7.00 do 12.00.

OŚWIETLENIE NA DK 79 GOTOWE

Początkiem kwietnia zakończyła się budowa oświetlenia w ciągu ul. Krakowskiej. W ubiegłym roku w trakcie pierwszego etapu wykonano oświetlenie w rejonie ul. Trzykrotek na Cezarówce Dolnej. W etapie drugim słupy oświetleniowe zabudowane zostały na dalszym odcinku Drogi Krajowej nr 79 aż do granic miasta z Chrzanowem. W ostatnim czasie nowe oświetlenie zostało włączone do eksploatacji.

Czytaj więcej...

Thursday the 17th. Affiliate Network Reviews.