TRWA REMONT INFRASTRUKTURY OSIEDLOWEJ

Miejski Zarząd Dróg i Mostów kontynuuje działania w zakresie remontu nawierzchni ciągów pieszych, chodników i schodów terenowych na terenie naszego miasta. Początkiem lipca brygady remontowe rozpoczęły odnawianie infrastruktury osiedlowej. Pierwszymi miejscami gdzie rozpoczęto prace remontowe był chodnik przy ul. Kolejarzy w Szczakowej oraz ciąg pieszy na Podłężu, pomiędzy targowiskiem Manhattan a dawnym budynkiem Pewexu. Obecnie podłoże przygotowywane jest do ułożenia nawierzchni asfaltowej.

Czytaj więcej...

KASZTANOWA ODDANA DO UŻYTKU

W tym tygodniu inspektorzy MZDiM dokonali odbioru technicznego wyremontowanej ul. Kasztanowej na Jeziorkach. W ramach zadania wykonano rozbudowę odwodnienia jezdni oraz zbudowano od podstaw chodnik, a także wjazdy na posesję. Nowa nawierzchnia ułożona została na ponad 700 metrowym odcinku od skrzyżowania z ul. Herbową do ul. Łanowej. Wykonawcą prac była firma Drogopol z Katowic, która za przeprowadzony remont zaoferowała w przetargu kwotę nieco ponad 1, 1 mln złotych brutto.

Czytaj więcej...

MODERNIZACJA DRÓG GRUNTOWYCH W JELENIU ZAKOŃCZONA. CZAS NA KOLEJNE DZIELNICE.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów zakończył modernizację dróg gruntowych, które zostały zaplanowane do realizacji w bieżącym roku w dzielnicy Jeleń. W ostatnim okresie nowe nawierzchnie asfaltowe ułożone zostały na ulicach Dolnej, Rzepeckiego, Wielki Dół, Starzyńskiego, Anczyca, Banachiewicza oraz Omturowców. Aktualnie modernizacja „gruntówek” prowadzona jest w Ciężkowicach, gdzie finalizowane są prace na ul. Ks. Ciuby i Głowacza. W tej dzielnicy w najbliższym czasie modernizacji poddane zostaną odcinki ulic Spokojnej i Bartniczej.

Czytaj więcej...

Thursday the 24th. Affiliate Network Reviews.