Archiwum

Cezarówka Dolna
0 komentarze / 0 głosów

Oprócz wymienionych niżej obszerniejszych zadań, MZDiM zajmuje się całą gamą prac bieżących, związanych z utrzymaniem wszelkiej infrastruktury będącej w zarządzie jednostki. Są to zarówno prace dotyczące odnawiania oznakowania poziomego, napraw i uzupełniania oznakowania pionowego, ale także prace pielęgnacyjne zieleni w pasie drogowym i w przestrzeniach zarządzanych przez MZDiM, utrzymanie zbiorników retencyjnych, a także koszenie. W […]

0 komentarze / 0 głosów