Archiwum

paragraf
0 komentarze / 0 głosów

W związku z pojawieniem się w gazecie Co Tydzień z dnia 25 lutego 2015 roku w artykule „Chodnik dla żony” informacji nieprawdziwej, wprowadzającej opinię publiczną w błąd, MZDiM oświadcza, że będzie żądał od redakcji publikacji sprostowania. Pomimo trzykrotnych udokumentowanych zaprzeczeń MZDiM, w przedmiotowym artykule redakcja podała informację, jakoby prace w rejonie ulicy Sądowej były wykonywane […]

0 komentarze / 0 głosów
zima2 na www
0 komentarze / 0 głosów

Temat zajęcia pasa drogowego po ostatnich wyborach samorządowych wzbudził pewne wątpliwości i wywołał wiele pytań, odnośnie procedur związanych z korzystania z niego. Definicję pasa drogowego drogi publicznej podaje Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są […]

0 komentarze / 0 głosów
LOKO Jaworzno na www
0 komentarze / 0 głosów

Pojazdy nienormatywne to wszystkie pojazdy lub zespoły pojazdów o naciskach osi większych niż dopuszczalne. By wykonać przewóz takim pojazdem, niezbędne jest zezwolenie dla pojazdu nienormatywnego, które uzyskuje się w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ. Rozróżnia się kilka kategorii takich zezwoleń. Kategoria zależy od podzielności bądź niepodzielności ładunku, czyli od możliwości jego podzielenia na mniejsze […]

0 komentarze / 0 głosów

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec