Archiwum

paragraf
0 komentarze / 0 głosów

W związku z pojawieniem się w gazecie Co Tydzień z dnia 25 lutego 2015 roku w artykule „Chodnik dla żony” informacji nieprawdziwej, wprowadzającej opinię publiczną w błąd, MZDiM oświadcza, że będzie żądał od redakcji publikacji sprostowania. Pomimo trzykrotnych udokumentowanych zaprzeczeń MZDiM, w przedmiotowym artykule redakcja podała informację, jakoby prace w rejonie ulicy Sądowej były wykonywane […]

0 komentarze / 0 głosów
zima2 na www
0 komentarze / 0 głosów

Temat zajęcia pasa drogowego po ostatnich wyborach samorządowych wzbudził pewne wątpliwości i wywołał wiele pytań, odnośnie procedur związanych z korzystania z niego. Definicję pasa drogowego drogi publicznej podaje Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są […]

0 komentarze / 0 głosów
LOKO Jaworzno na www
0 komentarze / 0 głosów

Pojazdy nienormatywne to wszystkie pojazdy lub zespoły pojazdów o naciskach osi większych niż dopuszczalne. By wykonać przewóz takim pojazdem, niezbędne jest zezwolenie dla pojazdu nienormatywnego, które uzyskuje się w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ. Rozróżnia się kilka kategorii takich zezwoleń. Kategoria zależy od podzielności bądź niepodzielności ładunku, czyli od możliwości jego podzielenia na mniejsze […]

0 komentarze / 0 głosów