Archiwum

hulajnogi elektryczne
0 komentarze / 0 głosów

W naszym mieście można korzystać z hulajnóg elektrycznych oferowanych przez 2 firmy – Tier i Bolt. Są to przedsięwzięcia komercyjne, a nie hulajnogi miejskie. Niestety, wiele osób parkuje te pojazdy w sposób nieprawidłowy i utrudniający ruch, co może wiązać się z konsekwencjami. Zasady poruszania się na hulajnodze a także jej parkowania określa Ustawa prawo o […]

0 komentarze / 0 głosów
logo MZDiM (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 3 w związku z art. 8 pkt 2 i art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1371), ustala się bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej realizowanymi przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. […]

0 komentarze / 0 głosów
logo MZDiM (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Drogą uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie, do kategorii dróg powiatowych został zaliczony nowo wybudowany odcinek drogi w ciągu drogi powiatowej ul. 11 Listopada w Jaworznie, od skrzyżowania z drogą gminną ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z DK79 ul. Jana Pawła II. Przedmiotowa uchwała wraz z przebiegiem drogi znajduje się w załączeniu do tekstu. Uchwała_ul 11 Listopada

0 komentarze / 0 głosów

Archiwum

> <