23
mar-2022

Hulajnogę zaparkuj jak należy!

Aktualności   /  

W naszym mieście można korzystać z hulajnóg elektrycznych oferowanych przez 2 firmy – Tier i Bolt. Są to przedsięwzięcia komercyjne, a nie hulajnogi miejskie. Niestety, wiele osób parkuje te pojazdy w sposób nieprawidłowy i utrudniający ruch, co może wiązać się z konsekwencjami. Zasady poruszania się na hulajnodze a także jej parkowania określa Ustawa prawo o ruchu drogowym. 

Za pozostawienie hulajnogi w niewłaściwym miejscu odpowiada finalnie jej właściciel- to wobec niego po wdrożeniu procedur określonych w aktach prawnych przez służby mundurowe wyciągane są ewentualne konsekwencje administracyjno – finansowe. Jednakże także właściciel hulajnóg ma w swoim zasięgu możliwości obciążenia karnymi opłatami ich użytkowników- warto się zapoznać z regulaminem korzystania z hulajnóg przed udaniem się nimi w podroż .

Hulajnogę należy zaparkować równolegle przy krawędzi chodnika oddalonej od jezdni, a pozostawione pojazdy nie powinny blokować przejścia lub przejazdu. Szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie może być mniejsza niż 1,5 m.

hulajnogi elektryczne

Warto pamiętać, że użytkowników hulajnóg także obowiązuje przestrzeganie znaków drogowych, a więc i respektowanie zakazu zatrzymywania się i postoju. Poruszający się hulajnogą jest użytkownikiem ruchu drogowego, więc za łamanie przepisów może zostać nałożony na niego mandat karny. Natomiast zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym, hulajnoga pozostawiona w sposób niezgodny z przepisami może zostać usunięta z drogi na zlecenie służb (Straży Miejskiej lub Policji) na koszt właściciela pojazdu.

Wysokość opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem na
parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie Miasta Jaworzna określa Uchwała nr XXXVI/460/2021 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 października 2021 r. Zgodnie z nią stawka za usunięcie hulajnogi wynosi 128 zł, natomiast stawka kwotowa za każdą dobę przechowywania tego typu pojazdu to 24 zł. Treść uchwały dostępna pod adresem:
http://dzienniki.slask.eu/legalact/2021/6944/ .

Nadzór nad użytkowaniem hulajnóg jest obowiązkiem operatora systemu, a zatem – w przypadku Jaworzna – firm Bolt i Tier, które udostępniają swoje hulajnogi.

 

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć prezentujących nieprawidłowo pozostawione hulajnogi elektryczne:

na zdjęciach widać nieprawidłowo zaparkowane hulajnogi elektryczne które utrudniają ruch innym osobom

 

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: