Archiwum

IMG_20170927_140238
0 komentarze / 0 głosów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w odpowiedzi na liczne i powtarzające się wnioski mieszkańców Ciężkowic podjął działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ul. ks. A. Mroczka z ul. Wyzwolenia. Wnioski mieszkańców dotyczyły głownie wyznaczenia przejścia dla pieszych, uregulowania kwestii parkowania pojazdów i braku jednoznacznego miejsca do zatrzymania na wlocie ul. […]

0 komentarze / 0 głosów
22
0 komentarze / 5 głosów

Trwają rozmowy w sprawie transportu osadów. Osadnik Zakładu Górniczego Sobieski wymaga oczyszczenia, dlatego Tauron Wydobycie wyłonił wykonawcę usługi. Prace mają polegać na odzysku odpadów węglowych zdeponowanych w osadniku wód dołowych „Biały Brzeg”. Ze względu na konieczność transportu gotowego produktu po jego odzyskaniu, wykonawca w konsekwencji trafił do zarządcy dróg, t.j. do Miejskiego Zarządu Dróg i […]

0 komentarze / 5 głosów
sosina-wrzesień (1 of 1) (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Rozpoczęły się kolejne prace, związane z rewitalizacją infrastruktury drogowej i parkingowej nad Zalewem Sosina. Kilka miesięcy temu rozstrzygnięty został przetarg na  zadanie pn. „Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów – etap I od wjazdu na teren Ośrodka z ul. Bukowskiej do […]

0 komentarze / 0 głosów