KATEGORIE BLOG

W związku z częściowym wyłączeniem ruchu na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Krakowskiej i Oświęcimskiej w Mysłowicach, osoby podróżujące samochodem od strony Jaworzna proszone są o korzystanie z objazdu ulicami Towarową i Bytomską do DK79. Utrudnienia związane są z wymianą nawierzchni na wspomnianym skrzyżowaniu. Wyłączenie odcinka potrwa od 27 października (godz. 19:00) do 30 października. Osoby korzystające […]

0 komentarze / 0 głosów
IMG_20170927_140238
0 komentarze / 0 głosów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w odpowiedzi na liczne i powtarzające się wnioski mieszkańców Ciężkowic podjął działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ul. ks. A. Mroczka z ul. Wyzwolenia. Wnioski mieszkańców dotyczyły głownie wyznaczenia przejścia dla pieszych, uregulowania kwestii parkowania pojazdów i braku jednoznacznego miejsca do zatrzymania na wlocie ul. […]

0 komentarze / 0 głosów
11015916_1053070364709620_1085519569_n
2 komentarze / 0 głosów

Przedstawiamy zestawienie planowanych w roku 2015 prac związanych z remontami dróg gruntowych (program „Czas na gruntówki), remontami nawierzchni bitumicznych (tzw. wymiana nakładek asfaltowych na dłuższych odcinkach), remontami ciągów pieszych (chodniki w osiedlach) oraz spis zadań w zakresie budowy oświetlenia oraz zadań inwestycyjnych (realizacja w oparciu o projekty) w dzielnicach. Poszczególne zadania realizowane będą w oparciu […]

2 komentarze / 0 głosów
dab1
0 komentarze / 0 głosów

MZDiM podpisał umowę z wykonawcą remontu ulicy Dąb w Jeleniu. Najkorzystniejsza okazała się oferta konsorcjum firm – Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych „SKAWEX” Wiesław Skawiński, ul. Paderewskiego 48, 43 – 600 Jaworzno oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  w Katowicach Spółka Z O. O., 40 – 321 Katowice ul. Miedziana 5. Wybrana oferta opiewa na kwotę […]

0 komentarze / 0 głosów

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec