Archiwum

Przejście1
0 komentarze / 0 głosów

Kontynuując prace mające na celu zwiększanie bezpieczeństwa infrastruktury dla pieszych, przede wszystkim tej zlokalizowanej w rejonie placówek oświatowych MZDiM realizuje kolejne zadania. W ostatnim czasie czerwone przejścia dla pieszych wymalowane zostały przy szkole na ul. Chocimskiej na Pieczyskach, a także na ul. Krakowskiej – przy tymczasowej siedzibie Szkoły Podstawowej nr 20 z Byczyny. Przejścia zostały […]

0 komentarze / 0 głosów
70269932_672844613211548_6617567321982500864_n (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Na 23 września 2019 zaplanowane jest rozpoczęcie realizacji zadania pn.  Modernizacja infrastruktury drogowej w zakresie nawierzchni chodników w Jaworznie – Osiedle SKAŁKA. W ramach tego zadania wykonane mają zostać nowe nawierzchnie chodników z betonu asfaltowego (w śladzie istniejących nawierzchni chodników z płyt betonowych), począwszy od robót chodnikowych zakończonych w ubiegłym roku na wysokości bloku nr 52 […]

0 komentarze / 0 głosów
logo MZDiM (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Z uwagi na trwającą kampanię wyborczą w związku z wyborami parlamentarnymi 2019 Zarządca Dróg informuje, że zasady umieszczania przez Komitety Wyborcze materiałów wyborczych reguluje Kodeks Wyborczy (ustawa z 05.01.2011 r. z późn. zmianami) – a szczególnie artykuły: 109 oraz 110. MZDiM Jaworzno – w związku z art 110 par. 1 Kodeksu – nie wnosi zastrzeżeń […]

0 komentarze / 0 głosów